Dodana: 9 styczeń 2009 10:27

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2009 10:27

Miasto GrajewoDane podstawowe:
Liczba mieszkańców: 22906
Powierzchnia: 18,93 km2 + 126 ha obszarów bezpośrednio przyległych i funkcjonalnie związanych z miastem (wieś Koszarówka oraz część wsi Danówek)


Adres urzędu:
Urząd Miasta Grajewo
ul. Strażacka 6A
19-200 Grajewo
tel.: (086) 272 32 35
faks: (086) 272 32 38
e-mail: sekretariat@um.grajewo.pl
www.grajewo.pl

Ośrodek Kultury:
Miejski Dom Kultury w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 20
19-200 Grajewo
e-mail: mdk.grajewo@interia.pl

Biblioteka:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul.Wojska Polskiego 20
19-200 Grajewo
tel.: (086) 272 36 28

Osiągnięcia w postaci realizacji projektów:

  • Projekt "Przebudowa stacji wodociągowej w Grajewie" został dofinansowany w 75% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  • Przebudowa obiektów (w szczególności trybuny na 1500 widzów) Stadionu Miejskiego w Grajewie, dofinansowana w wysokości 500 tys. złotych ze środków Ministerstwa Sportu.
  • Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków została w 50% sfinansowana ze środków EKOFUNDUSZU.

Planowane imprezy promocyjne:

  • 16. 09. 2007r. – Dożynki Powiatowe - Pożegnanie Lata


Główne skrzyżowanie przy Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej

27 listopada 2006r. uroczyste ślubowanie złożyło 19 radnych wraz z ponownie wybranym, na II kadencję Burmistrzem Miasta Grajewo Krzysztofem Waszkiewiczem. Zastępcą Burmistrza został Waldemar Remfeld. Z przyczyn oczywistych K. Waszkiewicz oraz W. Remfeld zrezygnowali z pełnienia mandatów radnych. 21 - osobowy skład Rady Miasta Grajewo uzupełnili: Jarosław Konopna i Ewa Wróbel.

15 grudnia 2006r. Rada Miasta na obradach III zwyczajnej sesji podjęła uchwałę o powołaniu trzech stałych Komisji: Rewizyjnej, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny oraz Budżetu, Planowania i Gospodarki Komunalnej.

5 grudnia 2006r. powstał Klub Radnych „Służba Miastu”.
Przewodniczącym Klubu jest Kazimierz Podlaski.


Urząd Miasta w Grajewie - widok z lotu ptaka

Produkty spożywcze, charakterystyczne dla miasta i doskonale znane konsumentom w całej Polsce i za granicą to wyroby w łaciatych opakowaniach, takie jak: mleko, mleczka smakowe, śmietanka, twarogi, zagęszczone mleko niesłodzone, a także masło i mixełko. Uznanie klientów zyskały też wyroby "Milko".

Równie ważny dla gospodarki miasta jest zakład Pfleiderer Grajewo S.A. - dawne Zakłady Płyt Wiórowych, wybudowane w połowie lat 70. Obecnie fabryka produkuje płyty, które są wykorzystywane głównie w przemyśle meblowym.

Ponadto w lipcu 2007 roku kończy się budowa fabryki cienkich płyt Pfleiderer MDF, która obecnie stanowi największą inwestycję na Podlasiu. W nowej spółce Pfleiderer Grajewo posiada 50% udziałów, a pozostałe 50% kontrolowane jest przez Pfleiderer Service GmbH. Nowo wybudowany Zakład zatrudnia bezpośrednio ponad 100 osób a pośrednio w firmach współpracujących ok. 300 kolejnych. W 2007r. planowane jest wyprodukowanie 70 tys. m3 płyt MDF, natomiast docelowo fabryka ma rocznie produkować 250 tys. m3 płyt MDF. Koszt inwestycji oceniono na 83 mln euro.


Pfleiderer S.A. – dawniej Zakłady Płyt Wiórowych w Grajewie

Dumą Grajewa jest również nowoczesna sala widowiskowo – kinowa, wyposażona w nowoczesne projektory, ekran akustyczny, klimatyzację, wentylację. Sala jest dostępna także dla osób niepełnosprawnych.

Specyficzne dla miasta i wyróżniające je wśród innych są corocznie organizowane imprezy, m.in. Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka, Dni Grajewa - Pożegnanie Lata.

facebook