Dodana: 9 styczeń 2009 12:51

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2009 12:51

Gmina Dobrzyniewo Duże

Dane podstawowe:
Liczba mieszkańców: ok. 7.700
Powierzchnia: ok. 161 km2


Adres urzędu:
Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże
ul. Białostocka 25
Dobrzyniewo Duże
16-002 Dobrzyniewo Kościelne
tel. (085) 742 81 55 - sekretariat/ centarala
fax. (085) 719 71 47
e-mail: kancelaria@dobrzyniewo.pl
http://www.dobrzyniewo.pl

Ośrodek Kultury:
Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym
ul. Lipowa 71
tel. (085) 719 71 59

Biblioteka:
Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym - Biblioteka Publiczna
ul. Lipowa 71
tel. (085)719 71 59

Filie Biblioteki Publicznej w: Pogorzałkach, Obrubnikach, Nowym Aleksandrowie i w Fastach

Planowane imprezy promocyjne:

Styczeń:

 • Choinka noworoczna podopiecznym GOPS i GKRPA
 • Wieczór karnawałowy mieszkańcom Gminy

Luty:

 • Zimowisko uczniom szkół podstawowych
 • Wieczór z poezją
 • Karnawałowe spotkanie zespołów folklorystycznych

Marzec:

 • Pokaz makijażu z okazji Dnia Kobiet
 • "Biała niedziela"
 • Inauguracja Ligi Gminnej piłki nożnej

Kwiecień:

 • Gminny Przegląd Teatrów Amatorskich

Maj:

 • Dni Książki - festyn

Czerwiec:

 • Finał Ligi Gminnej piłki nożnej - festyn
 • Udział w Festiwalu Piosenki Strażackiej w Ciechocinku

Lipiec:

 • "Bezpieczne wakacje" - półkolonie

Sierpień:

 • Gminne Dożynki - festyn
 • Inauguracja Ligi LZS - klasa B

Wrzesień:

 • "Wieś latem" - konkurs fotograficzny oraz wystawa prac
 • "Grzybobranie" - impreza plenerowa

Październik:

 • Wieczór z poezją
 • Wystawa malarstwa

Listopad:

 • Konkurs recytatorski "Ojczyzna - Polszczyzna"

Grudzień:

 • Przegląd kolęd i pastorałek
 • Bal sylwestrowy.


Kościół p.w. NMP w Dobrzyniewie Kościelnym (1910 rok)

Historia terenów obecnej Gminy Dobrzyniewo Duże:

Pierwsze ślady osadnictwa na terenie dzisiejszej gminy Dobrzyniewo Duże pochodzą z epoki kamiennej. W początku X wieku ziemie te zamieszkiwane były przez nadwiślańską ludność mazowiecką. Od roku 1255 rozpoczęło się wielkie wyludnienie, spowodowane łupieskimi wyprawami jaćwiesko-litewskimi. W roku 1382 spustoszona ziemia przeszła w zastaw krzyżacki, a od 1398 roku pod panowanie Litwy połączonej unią z Polską.

Za czasów Kazimierza Jagiellończyka rozwijało się na tych terenach osadnictwo, okoliczne ziemie stanowiły dobra królewskie będące wówczas we władaniu Radziwiłłów. Po zawarciu w 1569 roku unii polsko - litewskiej ziemie dobrzyniewskie wróciły pod panowanie polskie. W wyniku III rozbioru Polski obecne tereny gminy znalazły się w zaborze pruskim, zaś w 1807r. na mocy układu w Tylży, ziemie te zostały przekazane przez Napoleona Rosji.

Podczas I wojny światowej powstał w Dobrzyniewie ośrodek działalności POW i innych organizacji niepodległościowych. W wojnie 1920 roku brali udział liczni ochotnicy z Dobrzyniewa i okolic. W czasach Polski Niepodległej zbudowano w Dobrzyniewie pierwszą szkołę i dom ludowy, założono Kasę Stefczyka, przeprowadzono komasację gruntów.

II wojna światowa rozpoczęła się okupacją radziecką ( Dobrzyniewo znalazło się w obszarze tzw. Białorusi Zachodniej ) i wywózkami mieszkańców na Wschód w 1939 i w 1940 roku. Po agresji Niemiec na Związek Radziecki w 1940 roku rozpoczęła się okupacja niemiecka. Działania frontowe ominęły tereny Dobrzyniewa.

Z początkiem 2002r. zmieniono nazwę gminy na Dobrzyniewo Duże.


Cerkiew p.w. Podwyższenia Krzyża w Fastach (1875 rok)

Ciekawe miejsca:

 • Rezerwat KULIKÓWKA - florystyczny o pow. 10,88 ha, w miejscowości Zalesie. Celem rezerwatu jest ochrona fragmentu doliny rzeki Kulikówka, z bogatym stanowiskiem paproci - pióropusznika strusiego.
 • Rezerwat KRZEMIONKA - położony w obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, utworzony w 1987 roku, przedstawia walory przyrodnicze, a także specjalne atrakcje w postaci barci, położony na skraju gminy, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi Białystok - Suwałki. Turystom przygotowano ścieżkę dydaktyczną o długości 4 km.
 • Pomnik obelisk we wsi Jaworówka - ufundowany ku czci rozstrzelanych 17.08.1863 r. mieszkańców wsi Jaworówka na Białej Górze.
 • Cmentarz w Nowosiółkach - zbiorowa mogiła i pomnik upamiętniający masowo mordowanych w 1943 r. przywódców ruchu ludowego na Białostocczyźnie. Zginął wówczas m.in. Władysław Praga (najmłodszy poseł na Sejm w 1928 r., wybrany z listy PSL) oraz Mieczysław Błachuszewski (!#!komendant!#! okręgu białostockiego Batalionów Chłopskich).
 • Ścieżki rowerowe - na terenie gminy oznakowano kilka ścieżek rowerowych z myślą o amatorach tej formy wypoczynku.

Zabytki:

 • Kościół pw N.M.P. w Dobrzyniewie Kościelnym z zespołem budynków i obiektów towarzyszących (m. in. plebania, dom parafialny, cmentarz przykościelny); kościół murowany w stylu neogotyckim , wzniesiony w latach 1905 - 1910.
 • Kaplica w Pogorzałkach z 1863 r. (powstanie styczniowe), murowano - drewniana, rozbudowana w 1905 r.
 • Cerkiew pw Podwyższenia Krzyża Św. we wsi Fasty - murowana, wzniesiona w 1875 r.

Zespoły ludowe:

 • Zespół folklorystyczny "NARWIANIE" działający w Pogorzałkach przy Gminnym Centrum Kultury, istnieje od 1957 roku, kultywuje folklor Podlasia i Puszczy Knyszyńskiej w Polsce i poza jej granicami.
 • Zespół śpiewaczy "OBRUBKI" ze wsi Obrubniki działa od 18 lat. W swoim repertuarze ma piosenki z terenów Podlasia i Puszczy Knyszyńskiej.
 • Zespół śpiewaczy "FASTYNKI" ze wsi Fasty istnieje od 13 lat, wykonuje piosenki ludowe i popularne.
facebook