Dodana: 12 luty 2004 10:30

Zmodyfikowana: 12 luty 2004 10:30

Powiat Augustowski

Powiat Augustowski powstał z dniem 1 stycznia 1999 r w wyniku reformy administracyjnej państwa, którą wprowadziła ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.
Obecnie urzędująca Rada Powiatu III kadencji została wybrana w listopadzie 2006 r.Podstawowe dane:

Liczba mieszkańców:
  ok. 59 tys.

Powierzchnia: 1658 km2

Starosta: Franciszek Wiśniewski

Przewodniczący Rady: Roman Krzyżopolski

Liczba radnych: 19

Radni:
1.  Roman Krzyżopolski
2.  Krystyna Grajewska
3.  Robert Jagłowski
4.  Dariusz Bednarczyk
5.  Beata Biedulewicz
6.  Małgorzata Bielang
7.  Adam Leszek Medykiewicz
8.  Witold Naumowicz
9.  Jolanta Prostko
10. Władysław Rukściński
11. Zenon Sieńko
12. Kazimierz Skokowski
13. Jerzy Józef Szczytko
14. Dariusz Jan Szkiłądź
15. Jarosław Szlaszyński
16. Zbigniew Szymański
17. Czesław Józef Warakomski
18. Franciszek Wiśniewski
19. Grzegorz Wojdacki

Adres urzędu:
Starostwo Powiatowe w Augustowie
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów   
tel. (087) 643 96 50   
fax. (087) 643 96 95   
e-mail: promocja@hot.pl      
www.augustowski.home.pl

Osiągnięcia w postaci realizacji projektów:

Powiat Augustowski aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację swoich zadań. Z dużym powodzeniem przy współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej realizowane są inwestycje drogowe. Najdłuższym odcinkiem, który został wykonany przez Powiat Augustowski, był ciąg drogowy Rutki – Rajgród łączący drogę krajową Augustów – Ełk z drogą krajową Augustów – Warszawa. Łączna długość ciągu wynosi ok. 11 km, a wartość inwestycji - prawie 4,4 mln zł. 75% pochodziła z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego. Udział finansowy w tym zadaniu miały również gminy Bargłów Kościelny i Augustów oraz miasto i gmina Rajgród.

W ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko – białoruskim” realizowanego wspólnie przez Suwalską Izbę Rolniczo – Turystyczną, Powiat Augustowski, miasto Augustów, gminy Lipsk, Nowinka i  Płaska wykonano inwestycje o wartości ok. 3 mln 900 tys. zł. Została przeprowadzona m.in. modernizacja boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym – przebudowano płytę główną boiska do piłki nożnej, z masy poliuretanowej wykonano czterotorową bieżnię, skocznię do skoku wzwyż i w dal, zbudowano trybuny na 363 miejsca oraz zamontowano stojaki na rowery.

Od 2004 roku Powiat realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których wypłacane są stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenów wiejskich i dla studentów. Na ten cel powiat pozyskał środki finansowe w wysokości ponad 890 tys. zł, w tym ponad 164 tys. zł na stypendia dla studentów i ponad 727 tys. zł na stypendia dla uczniów.

W 2005 roku i 2007 roku realizowano projekty z samorządem Sopoćkiń na Białorusi. W ramach projektów odbyły się warsztaty dla młodzieży z Polski i Białorusi oraz wydano publikacje promujące Ziemię Augustowską. W 2005 roku projekt był współfinansowany z programu Phare 2003, a w 2007 roku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa.

W wyniku przeprowadzonych prac remontowo – budowlanych poprawia się z każdym rokiem stan i wygląd obiektów powiatowych. Wartość przeprowadzonych w kadencji 2002 – 2006 remontów i inwestycji w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu wyniosła ponad 6,5 mln zł, przy czym ok. 2 mln 812 tys. zł pozyskano z funduszy Unii Europejskiej, Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu oraz udzielonych na bardzo korzystnych warunkach kredytów termomodernizacyjnych.

Szkoły i placówki powiatowe same z dużym powodzeniem sięgają po unijne środki finansowe, a rezultaty w tej dziedzinie są coraz lepsze. Rekordowym rokiem był 2005, w którym wartość otrzymanej dotacji na projekty edukacyjne wyniosła ok. 1.080 tys. zł.

Najlepsze wyniki w pozyskiwaniu funduszy ma Augustowskie Centrum Edukacyjne, które w 2006 roku na projekt „Akademia jutra” otrzymało kwotę w wysokości ok. 4.800 tys. zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu fundusze te otrzymały szkoły z terenu powiatu augustowskiego oraz gmin ościennych (Giby, Raczki, Rajgród, Dąbrowa Białostocka, Suchowola), m.in. na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i zamiłowania uczniów oraz zajęć sportowych, na wyjazdy do muzeów, teatrów, dużych ośrodków akademickich oraz wypoczynek letni i zimowy.

Na podkreślenie zasługuje znaczny udział w środkach Powiatowego Urzędu Pracy Augustowie pieniędzy pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2004 roku była to kwota ok. 480 tys. zł, w roku 2005 - ok. 880 tys. zł, w roku 2006 - ponad 1 mln zł. Te dodatkowe pieniądze powiększające pulę środków, którymi dysponował Powiat Augustowski na przeciwdziałanie skutkom bezrobocia poprzez stosowanie tzw. aktywnych form, były wynikiem złożenia w ostatnich latach przez augustowski urząd pracy 6 projektów: „Perspektywy dla młodzieży”, „Aktywny start zawodowy”, „Debiut zawodowy”, „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia”, „Powrót na rynek pracy”, „Druga szansa”.

Współpraca zagraniczna:

  • Samorząd Sopoćkiń (Republika Białoruś)

Planowane imprezy promocyjne:

  • Regaty Żeglarskie „50 Żagli na 50 – lecie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie” – 29 - 30 września 2007r.
  • Wystawa Twórczości Amatorskiej Powiatu Augustowskiego w Osiedlowym Domu Kultury w Augustowie – sierpień - listopad 200

 


Statek Żeglugi Augustowskiej przy śluzie Swoboda
Statek Żeglugi Augustowskiej przy śluzie Swoboda

Powiat Augustowski to kraina jezior i lasów. Piękne krajobrazy, wspaniała przyroda, czyste powietrze, Kanał Augustowski, malownicze rzeki i jeziora są atutami, które przyciągają wielu turystów, ceniących bliski kontakt z naturą.
Walory przyrodnicze, turystyczne i uzdrowiskowe sprawiają, że Ziemia Augustowska należy do najważniejszych ośrodków turystycznych Polski. Augustów i jego okolice oferują możliwości różnorodnych form wypoczynku.

Atrakcją jest Puszcza  Augustowska -  jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce. Zajmuje powierzchnię ok. 100 tys. ha. Porośnięta borami świerkowo – sosnowymi, jest  miejscem występowania wielu rzadkich, będących pod ochroną, gatunków roślin i zwierząt.

Jezioro Sajno – aktywny wypoczynek na wodzie
Jezioro Sajno – aktywny wypoczynek na wodzie

Charakterystyczną cechą Ziemi Augustowskiej są licznie występujące jeziora. Położone wśród lasów, tworzą wraz z łączącymi je rzekami oraz Kanałem Augustowskim malownicze szlaki turystyczne. Wybudowany w latach 1824 – 1839, Kanał Augustowski to dzisiaj zabytek polskiej architektury hydrologicznej, jedna z największych atrakcji Ziemi Augustowskiej.  Ta wodna arteria miała połączyć Wisłę - przez rzeki: Narew, Biebrzę, Nettę i Czarną Hańczę - z Niemnem.
Wśród wodniaków i miłośników Ziemi Augustowskiej Kanał ma swą od dawna utrwaloną renomę. O jego wyjątkowym pięknie i krajoznawczo - turystycznej atrakcyjności zadecydował niespotykany gdzie indziej - pełen bogactwa przyrodniczego - pejzaż doliny Biebrzy u jej styku z rzeką Nettą oraz urozmaicony krajobraz borów i jezior Puszczy Augustowskiej, którą Kanał przecina z zachodu na wschód. Jego długość - od śluzy Dębowo nad Biebrzą do śluzy Niemnowo na Białorusi - wynosi 101,2 km (z czego po stronie białoruskiej 19,45 km).

Szlaki wodne przyciągają wodniaków - żeglarzy, wioślarzy, kajakarzy. Dużym powodzeniem cieszą się spływy kajakowe trasą Kanału Augustowskiego i Czarnej Hańczy, a szczególnie transgraniczne spływy do Niemna. Rejsy po jeziorach oferuje Żegluga Augustowska, która na stałe wpisała się w turystyczny wizerunek miasta. Szczególnie atrakcyjny jest rejs realizowany częścią trasy, którą w czerwcu 1999r. płynął Papież Jan Paweł II.
Coraz większą renomę zyskują rejsy gondolami i tratwami.

Jesień w Puszczy Augustowskiej
Jesień w Puszczy Augustowskiej

Miłośnicy turystyki przyrodniczej mogą podziwiać faunę i florę Puszczy Augustowskiej. Amatorzy wycieczek pieszych i rowerowych mają do dyspozycji sieć oznakowanych szlaków biegnących przez atrakcyjne tereny powiatu. Najdłuższy w Polsce nizinny szlak konny prowadzący z Biebrzańskiego Parku Narodowego przez Puszczę Augustowską do Wigierskiego Parku Narodowego stanowi wspaniałą ofertę dla amatorów wczasów w siodle. Nowoczesna baza zabiegowa przyciąga kuracjuszy do augustowskiego sanatorium specjalizującego się w leczeniu schorzeń narządu ruchu, chorób reumatycznych i układu krążenia. Każdego roku z leczenia w sanatorium korzysta ponad 2500 osób.

Powiat Augustowski jest miejscem atrakcyjnego spędzenia czasu nie tylko latem. Każda pora roku na Ziemi Augustowskiej dostarcza niezapomnianych wrażeń. Obserwowanie i fotografowanie przyrody, udział w obrzędach i zwyczajach ludowych, pokazy tradycyjnego rzemiosła połączone ze sprzedażą wyrobów rękodzielniczych, przejażdżki bryczkami i saniami, narciarstwo biegowe, łyżwiarstwo, żeglarstwo lodowe, wędkarstwo, kuchnia regionalna to tylko niektóre z licznie oferowanych atrakcji.

Miasta i gminy należące do powiatu augustowskiego posiadają wyjątkowe walory przyrodnicze, turystyczne i uzdrowiskowe, które umożliwiają uprawianie różnorodnych form turystyki aktywnej (wycieczki rowerowe, krajobrazowe, żeglarstwo, kajakarstwo, windsurfing) i wiejskiej (agroturystyka, ekoturystyka). Od kilku lat szczególną atrakcję dla turystów stanowi jedyny w Polsce, profesjonalny wyciąg elektryczny narciarstwa wodnego, który znajduje się nad jeziorem Necko w Augustowie.

facebook