Dodana: 27 maj 2020 08:56

Zmodyfikowana: 27 maj 2020 08:56

KRUS przypomina: wypadek w gospodarstwie zgłoś niezwłocznie!

Niezwłoczne zgłoszenie wypadku to obligatoryjny warunek otrzymania jednorazowego odszkodowania. Opóźnienie w tym zakresie może stać się przyczyną trudności w uzyskaniu, a nawet odmowy wypłaty świadczenia.

Ilustracja do artykułu natura-40.jpg

 Po przyjęciu zgłoszenia wypadku właściwa jednostka organizacyjna Kasy niezwłocznie wszczyna postępowanie dowodowe w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadku. W przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej ubezpieczonemu rolnikowi, domownikowi i pomocnikowi rolnika, który w wyniku tego wypadku doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, lub członkom rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek wypadku przy pracy rolniczej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Oznacza to, że przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków, następuje wypłata świadczenia.

Jak informuje Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka, pełniąca obowiązki oddziały Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w Białymstoku, w ostatnich latach, mimo intensywnych działań informacyjnych, nastąpił znaczny spadek procentowego udziału wypadków zgłaszanych w terminie do 14 dnia, a także wzrost udziału procentowego wypadków zgłaszanych po upływie 60 dni od zdarzenia.

- Uwidacznia się w tym przypadku rzeczywiste postępowanie rolników, którzy często zgłaszają zdarzenia wypadkowe ze znacznym opóźnieniem – pisze w komunikacie Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka.

Zwłoka w zawiadomieniu Kasy o zdarzeniu może mieć skutkować znacznym utrudnieniem przy przeprowadzaniu postępowania dowodowego. Zgodnie bowiem z postanowieniami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wypadku bez zbędnej zwłoki będzie oceniane przy ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku oraz prawa do jednorazowego odszkodowania. Niejednokrotnie późne zgłoszenie zdarzenia może skutkować wydłużeniem całego postępowania powypadkowego, jeśli natomiast nie można ustalić jego okoliczności i przebiegu, Kasa może odmówić prawa do jednorazowego odszkodowania.

Wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym można zgłosić na wiele sposobów, nawet bez konieczności bezpośredniej wizyty w siedzibie placówki terenowej, czy oddziału regionalnego: za pośrednictwem poczty, telefonu lub poczty elektronicznej. Osobista, tradycyjna forma zgłoszenia wypadku jest w dalszym ciągu aktualna. Do przyjęcia zgłoszenia upoważnione są wszystkie oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS.

Źródło: OR KRUS w Białymstoku, oprac. Małgorzata Sawicka

 

facebook