Obszary Wiejskie

 • Można zgłaszać udział do kolejnej edycji Olimpiady Aktywności Wiejskiej

  Miniaturka artykułu
  2020-07-03 14:00:52

  Regionalna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim zaprasza do udziału w VI edycji Olimpiady Aktywności Wiejskiej. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich zaangażowanie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w województwie podlaskim. Zgłoszenia przyjmowane są od 22.06 do 14.09. 2020 r.

 • Konkurs na logo Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego

  Miniaturka artykułu
  2020-07-02 10:40:31

  Trwa konkurs na logo Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego. Pierwsze posiedzenie kapituły konkursowej odbyło w poniedziałek (29.06) w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. W obradach wziął udział m.in. Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

 • Drogi dojazdowe do gruntów rolnych z samorządowym wsparciem

  Miniaturka artykułu
  2020-07-01 15:36:17

  Ponad 2,2 mln zł z budżetu województwa podlaskiego trafi do 18 podlaskich gmin. Pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W środę (1.07) marszałek Artur Kosicki, wicemarszałek Marek Olbryś, członkowie zarządu Wiesława Burnos i Marek Malinowski, a także wiceprzewodniczący sejmiku Łukasz Siekierko i radny wojewódzki Paweł Wnukowski przekazali wójtom i burmistrzom symboliczne czeki z dotacjami.

 • Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane – wnioski od środy

  Miniaturka artykułu
  2020-06-25 11:11:10

  Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o wsparcie. 1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

 • ARIMR kontynuuje wypłatę pomocy suszowej

  Miniaturka artykułu
  2020-06-18 12:37:00

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) kontynuuje wypłatę pomocy suszowej dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku wystąpienia w 2019 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Komisja Finansów Publicznych dokonała przesunięć środków, premier podpisał Uchwałę Rady Ministrów, a minister rolnictwa podpisał i przekazał ARiMR odpowiednią umowę.

 • Ponad 700 tys. na promocję obszarów wiejskich

  Miniaturka artykułu
  2020-06-10 12:46:36

  Szkolenia, warsztaty, promocja regionalnych atrakcji, wizyty studyjne, publikacje i konferencje – to tylko część przedsięwzięć, które będą finansowane w ramach konkursu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Zrealizowanych zostanie 17 projektów na łączną kwotę 723 tys. zł. W środę (10.06) odbyła się konferencja prasowa podsumowująca wyniki konkursu. Wziął w niej udział m.in. Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

 • ARiMR przekaże 40 mln zł wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich

  Miniaturka artykułu
  2020-06-08 21:46:09

  Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) mogą otrzymać od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dofinansowanie na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się w piątek (5.06) i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych ARiMR.

 • Agrotechniczne aspekty uprawy kukurydzy i ziemniaków w warunkach suszy

  Miniaturka artykułu
  2020-06-08 08:54:15

  W ramach trzyczęściowej audycji rolniczej zapraszamy do obejrzenia kolejna odcinka. Dr Jolanta Puczel i dr Bronisław Puczel ze Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie opowiedzą jak poradzić sobie z suszą w uprawie kukurydzy i ziemniaków.

 • ARiMR przekaże 150 tys. zł wsparcia dla młodych rolników

  Miniaturka artykułu
  2020-06-01 13:42:51

  Już od najbliższej środy (3.06) czerwca, rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tys.

 • Uprawa gruntów ornych w warunkach suszy

  Miniaturka artykułu
  2020-05-28 09:13:38

  Jak zabezpieczyć produkcję roślinną podczas suszy? O uprawie gruntów ornych w warunkach suszy opowiedzą Państwu dr Jolanta Puczel oraz dr Bronisław Puczel ze Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie. Zapraszamy do obejrzenia odcinka.

facebook