Dodana: 9 wrzesień 2009 06:05

Zmodyfikowana: 9 wrzesień 2009 06:05

Programy i plany

W maju 2002 r. Rada Ministrów przyjęła "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski".

Treść programu przyjętego w 2002 roku

 

W lipcu 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju Z Azbestu na lata 2009-2032".

Uchwała Rady Ministrów nr 122/2009 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu na lat 2009-2032

Treść programu na lata 2009-2032

 

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 3 lutego 2009 roku uchwalił „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa podlaskiego”.

Treść programu

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook