Dodana: 5 marzec 2020 15:28

Zmodyfikowana: 5 marzec 2020 15:33

Nowe opłaty recyklingowe

Przypominamy, że przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową są obowiązani do przekazania pobranej w 2019 roku opłaty recyklingowej do dnia 15 marca 2020 roku. Opłatę należy uiścić na podany numer rachunku bankowego: (z opisem na przelewie: podanie NIP-u, nr REGON, opłata recyklingowa za 2019 r.):

Ilustracja do artykułu śmieci.webp

Województwo Podlaskie

BOŚ S.A. I Oddział Białystok

Nr 07 1540 1216 2054 4405 2403 0011

Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Na powyższy rachunek nie należy wpłacać podatku VAT od opłaty recyklingowej.

Ponadto informujemy, iż obowiązkiem Przedsiębiorcy prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, jest złożenie rocznego sprawozdania za rok 2019.Podmiot składa sprawozdanie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadamiw terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

fot: https://pixabay.com/pl/

 

facebook