Dodana: 17 marzec 2021 17:14

Zmodyfikowana: 18 marzec 2021 08:46

18 marca – Światowy Dzień Recyklingu

18 marca obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu. Został on ustanowiony w 2018 roku w celu promowania korzyści jakie niesie ze sobą odzyskiwanie surowców z odpadów. Światowy Dzień Recyklingu ma na celu uzmysłowienie ludziom, że odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi to nasz wspólny problem i wspólna odpowiedzialność dla zabezpieczenia przyszłości naszej planety.

Grafika z różnymi odpadami, które można użyć powtórnie.

Zasadą działania recyklingu jest ponowne wykorzystanie materiałów odpadowych, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia. Recykling odbywa się w dwóch obszarach: produkowania dóbr oraz późniejszego powstawania z nich odpadów. Założenia recyklingu zakładają wymuszanie odpowiednich postaw producentów dóbr, sprzyjających produkcji materiałów jak najbardziej odzyskiwalnych oraz tworzenie odpowiednich zachowań u odbiorców tych dóbr.

Recykling świetnie wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, pomagając chronić zasoby naturalne. Każdego roku dzięki wykorzystaniu surowców pochodzących z recyklingu globalna emisja CO2 jest zmniejszana o ponad 700 milionów ton. Recykling jest zatem ważnym sposobem na ratowanie przyszłości Ziemi i ludzkości.

Polskie prawo nakłada obowiązek selektywnego zbierania wielu rodzajów odpadów na samorządy gminne i przedsiębiorców wprowadzające towary na rynek. Obowiązek recyklingu jest realizowany zazwyczaj w formie procentu (opakowania, baterie czy bioodpady) lub masy (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) odpadów, które w danym roku mają zostać poddane recyklingowi.

opr. Jerzy Górko

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook