Dodana: 22 październik 2018 15:02

Zmodyfikowana: 22 październik 2018 15:37

XXIX Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera

W czwartek, 18 października w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży odbyła się gala XXIX Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera. Wydarzenie poprzedziło złożenie kwiatów przy pomniku Zygmunta Glogera.

Ilustracja do artykułu Nagroda i medal Z.Glogera.jpg

Tegoroczni laureaci:

NAGRODA I STOPNIA: Fundacja Polskich Uniwersytetów Ludowych w Warszawie za propagowanie i realizowanie nowoczesnej edukacji upowszechniającej różnorodne formy kultury regionalnej.

NAGRODA II STOPNIA:  prof. Zdzisław Jerzy Adamczyk z Kielc za badanie życia i twórczości oraz popularyzowanie wiedzy o Stefanie Żeromskim.

NAGRODA III STOPNIA: prof. Hanna Markiewicz z Warszawy za upowszechnianie wiedzy o Polskiej Macierzy Szkolnej na Kresach Wschodnich i troskę o obecny stan edukacji polskiej na Litwie.

WYRÓŻNIENIA: dr Małgorzata Krystyna Frąckiewicz z Łomży — za działalność badawczo-organizacyjną w zakresie badań języka regionu łomżyńskiego;

Bożena i Wojciech Prus-Wiśniowscy z Góry Kalwarii — za założenie i prowadzenie Muzeum Regionalnego w Górze Kalwarii;

Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie — za starania o zachowanie polskiej tożsamości narodowej i aktywności naukowej w Wielkiej Brytanii.

WYRÓŻNIENIE HONOROWE: Muzeum Niepodległości w Warszawie — za bogatą działalność muzealną i wydawniczą.

dr hab. Lech Giemza — za zainicjowanie i koordynowanie ogólnopolskiego projektu „Książka z plecaka”.

Posiedzenie kapituły XXIX edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Z. Glogera odbyło się 7 września w Warszawie. Udział wzięli: prof. Andrzej Friszke (przewodniczący kapituły), prof. Dariusz Rott, prof. Adam Dobroński, prezes Stowarzyszenia „Stopka” prof. Ludwik Malinowski, dr Włodzimierz Karol Pessel, pani Katarzyna Kłoczko-Arent i red. Jerzy Domański.


Nagroda im. Zygmunta Glogera

Nagroda przyznawana jest corocznie za szczególne zasługi w badaniu, ochronie i rozwoju kultury polskiej. Honoruje się nią badaczy, animatorów kultury tradycyjnej, którzy wzorem Zygmunta Glogera gromadzą, chronią i przekazują wiedzę o kulturze regionu dla przyszłych pokoleń. Finał każdej edycji Konkursu odbywa się w październiku w Łomży.

 

Historia Nagrody

Nagroda im. Zygmunta Glogera ustanowiona została w 1983 roku w Łomży, przez red. Stanisława Zagórskiego, założyciela Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” w Łomży. Od początku miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego.

Wśród laureatów znaleźli się m.in. prof. Jan Miodek, Józef Burszta, Julian Krzyżanowski, Bohdan Baranowski, Czesław Hernas, Roman Reinfuss, Jadwiga Klimaszewska, Roch Sulima, Dorota Simonides.

Żarliwym promotorem nagrody glogerowskiej był już od chwili ogłoszenia jej pierwszej edycji  prof. Aleksander Gieysztor, który przewodniczył kapitule nagrody. Po jego śmierci przewodniczenie w kapitule Nagrody objął prof. Janusz Tazbir, a następnie prof. Henryk Samsonowicz, który szczególnie ceni sobie wyławianie i nagradzanie animatorów życia kulturalnego, ożywiających swoje środowiska. W 2018 roku funkcję tę sprawował prof. Andrzej Friszke.

Konferencja naukowa i publikacja

Corocznie rozdaniu nagród towarzyszy konferencja naukowa podejmująca aktualne i ważne dla kultury polskiej zagadnienia. Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny: prezentuje wypowiedzi znamienitych profesorów, m.in. historyków, socjologów, politologów, filozofów, antropologów, kulturoznawców, działaczy społecznych i animatorów kultury. Konferencja połączona jest z promocją i prezentacją wydanej na tę okoliczność książki zbiorowej pod analogicznym tytułem. Tytuł Polska po latach niewoli, którego pomysłodawcą jest prof. Henryk Samsonowicz, ukazał się 19 października 2018 roku pod redakcją prof. dra hab. Ryszarda Kowalczyka. Recenzentem tomu był prof. dr hab. Marceli Kosman, natomiast wstęp do książki napisał prof. dr hab. Antoni Dudek.

Organizatorzy

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze im. Stanisława Zagórskiego „Stopka” w Łomży

 

Konkurs realizowany jest przy współpracy Narodowego Centrum Kultury i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Partnerzy:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

źródło: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook