Dodana: 2 lipiec 2015 10:44

Zmodyfikowana: 2 lipiec 2015 10:44

Krzysztof Czyżewski laureatem nagrody Ireny Sendlerowej

Fundacja Taubego przyznała tegoroczną Nagrodę im. Ireny Sendlerowej Krzysztofowi Czyżewskiemu, intelektualiście, współzałożycielowi i dyrektorowi Fundacji Pogranicze w Sejnach, oraz dr. Janowi Kulczykowi, polskiemu przedsiębiorcy, który ofiarował Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie ponad 6 mln dolarów, co jest największą pojedynczą darowizną przekazaną dotychczas na rzecz tego muzeum.

Ilustracja do artykułu krzysztof_czyzewski.JPG

Nagroda im. Ireny Sendlerowej, nazwana na cześć polskiej działaczki społecznej, która ocaliła setki żydowskich dzieci z warszawskiego getta w okresie okupacji nazistowskiej, zostanie wręczona laureatom podczas dwóch ceremonii. Pierwsza z nich, podczas której nagrodę odbierze Krzysztof Czyżewski, odbędzie się 3 lipca w Krakowie. Z kolei wręczenie nagrody dr. Janowi Kulczykowi nastąpi 13 października w Warszawie.

Ci dwaj wybitni Polacy, dzięki swojej wizji wielokulturowej Polski, wywarli znaczący i trwały wpływ na polskie społeczeństwo, pomagając zachować bogactwo żydowskiego dziedzictwa tego kraju − powiedział Tad Taube, przewodniczący Fundacji Taubego oraz Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w San Francisco.

Dzięki hojnej darowiźnie laureata dr. Jana Kulczyka w wysokości 20 mln złotych (ponad 6 mln dolarów amerykańskich) na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN możliwe było przygotowanie światowej klasy stałej wystawy, która już podczas swojej pierwszej odsłony w październiku 2014 roku zdobyła międzynarodowe uznanie. Przekazanie funduszy muzeum w krytycznym momencie jego rozwoju miało znaczenie strategiczne, przez co dr Kulczyk pokazał wszystkim Polakom, jak istotną rolę odgrywa muzeum wraz z przedstawioną w nim tysiącletnią spuścizną polsko-żydowską. Otrzymana kwota jest największą darowizną, jaka została dotychczas przekazana przez obywatela Polski. Zapytany przez media o powody dokonania tak hojnej wpłaty, dr Kulczyk w wymowny sposób odpowiedział: Życie nie jest wyłącznie biznesem, nie chodzi tylko o ekonomię. Musimy pamiętać o tym, co było.

Laureat Krzysztof Czyżewski był jednym z pierwszych działaczy, którzy po upadku komunizmu wspierali promocję wielokulturowego dziedzictwa w Polsce, gdzie spuścizna żydowska (historia, muzyka i literatura) odgrywa niezwykle istotną rolę. Czyżewski założył Fundację Pogranicze w Sejnach w 1990 r., Ośrodek Pogranicze – sztuk, kultur, narodów w 1991 r., jak również Wydawnictwo Pograniczne i pismo Krasnogruda w 1993 r. W 2014 roku za swoje osiągnięcia Czyżewski otrzymał Nagrodę Dana Davida, przyznawaną przez Fundację Dana Davida, działającą przy uniwersytecie w Tel Awiwie (nagrodzeni zostali również Pierre Noa i Saul Friedlander). Każdego roku wręczane są trzy nagrody o wartości 1 mln dolarów w kategoriach „przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.” Czyżewskiego nagrodzono w kategorii „przeszłość” za „historię i pamięć”.

 Za: pogranicze.sejny.pl

facebook