Dodana: 8 kwiecień 2019 22:14

Zmodyfikowana: 8 kwiecień 2019 22:14

Zaangażuj się w dziedzictwo

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza organizacje pozarządowe do Programu „Wspólnie dla dziedzictwa, którego celem jest wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego, który przyczyni się do społecznego zaangażowania w proces ochrony i opieki nad nim. Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia br.

Ilustracja do artykułu wdd.jpg

W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez następujące działania:

• prace porządkowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do ewidencji zabytków i w ich otoczeniu, prowadzące do zabezpieczania, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i wartości zabytku;

• działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;

• działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości;

• działania edukacyjne oraz popularyzujące dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa i wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.

Aby zapewnić szerszy oddźwięk Programu, na wyższą ocenę mogą liczyć zadania, które zakładają zorganizowanie przynajmniej jednego wydarzenia w ramach organizowanych co roku, w pierwszy i drugi weekend września obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.

Aplikowanie do Programu odbywa się za pomocą platformy informatycznej Witkac (www.witkac.pl).

• wnioski elektroniczne składane za pomocą systemu Witkac.pl będą przyjmowane do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00,

• podpisane papierowe potwierdzenia złożenia wniosku mogą być wysyłane do końca dnia 30 kwietnia 2019 r. (liczy się data stempla nadawczego).

na podst. NID
więcej o Programie: https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Konkursy/WSPOLNIE-DLA-DZIEDZICTWA/

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook