Dodana: 18 czerwiec 2019 09:51

Zmodyfikowana: 18 czerwiec 2019 09:51

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert „Pod obcym sztandarem”

W dniu 12 czerwca 2019 r. Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Spektakl historyczno – muzyczny „Pod obcym sztandarem” organizowany przez polskich Tatarów z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 18 czerwca 2019 r. do dnia
25 czerwca 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Pliki do pobrania

facebook