Dodana: 4 marzec 2021 14:31

Zmodyfikowana: 4 marzec 2021 14:31

„Dojrzali obrazem” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 26 lutego 2021 r. Towarzystwo Działań Twórczych „Talent” oddział w Białymstoku złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Dojrzali obrazem”- Organizacja XX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii Dzieci i Młodzieży 2021 z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Czowiek robi zdjęcie telefonem. Przed nim przestrzeń.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 04 marca 2021 r. do dnia
11 marca 2021 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

fot.: Małgorzata Sawicka

Pliki do pobrania

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook