Dodana: 26 kwiecień 2017 11:33

Zmodyfikowana: 26 kwiecień 2017 11:33

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego w 2017 roku

* wysokość środków finansowych, szczegółowe terminy ogłoszenia konkursów i realizacji zadań będą określone w ogłoszeniach konkursowych

 

Nazwa zadania priorytetowego

Termin ogłoszenia konkursu

Termin realizacji zadania

Pula środków do rozdysponowania

Podmiot odpowiedzialny

 konkurs w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1

Festiwale i wydarzenia artystyczne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym

Listopad 2016

Styczeń-grudzień 2017

300.000 zł

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Luty  2017

Maj-grudzień 2017

100.000 zł

2

Dziedzictwo, tradycja, tożsamość

Listopad 2016

Styczeń-grudzień 2017

110.000 zł

Luty  2017

Maj-grudzień 2017

50.000 zł

3

Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży

Listopad 2016

Styczeń-grudzień 2017

110.000 zł

Luty  2017

Maj-grudzień 2017

50.000 zł

4

Przedsięwzięcia artystyczne o zasięgu regionalnym, służące popularyzacji różnych dziedzin kultury

Listopad 2016

Styczeń-grudzień 2017

80.000 zł

 konkurs w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

1

 

 

Dialog międzykulturowy i rozwój świadomości obywatelskiej

 

 

Listopad  2016

 

Styczeń-grudzień 2017

 

50.000 zł

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 konkurs w sferze działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

1

wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego

Listopad  2016

 

 

Styczeń-grudzień 2017

 

 

100.000 zł

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Luty  2017

Maj-grudzień 2016

50.000 zł

 

facebook