Dodana: 16 luty 2009 12:36

Zmodyfikowana: 16 luty 2009 12:36

BTF Historia

BTF zostało założone 1953 roku. Początkowo działało jako Polskie Towarzystwo Fotograficzne Oddział w Białymstoku.

Pierwszym prezesem został Mieczysław Montey. Innymi ważnymi wówczas postaciami związanymi z Towarzystwem byli m.in. Piotr Sawicki (senior), Edward Modzelewski, Wacław Kossakowski, Edward Biały. W 1961 roku (już pod nazwą Białostockie Towarzystwo Fotograficzne) miała miejsce pierwsza ważna wystawa w gmachu PKO przy Rynku Kościuszki. Prezesem był wówczas Zbigniew Małyszko. VIII Wystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej zorganizowana w Muzeum Okręgowym wywołała ogromne zainteresowanie, do BTF wstąpiło wówczas kilkudziesięciu nowych członków. Powstało Studium Fotografii dla instruktorów fotoamatorów działające przy BTF. Na wniosek Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce, Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało Towarzystwu nagrodę za działalność i osiągnięcia. Działali już wtedy tacy twórcy jak Janusz Niechwiedowicz, Wiktor Wołkow, Waldemar Grzegorczyk. Lata siedemdziesiąte to m.in. uzyskanie przez BTF lokalu, w którym utworzono galerię i pracownię. Nowe władze tworzyli wówczas Henryk Rogoziński, Piotr Sawicki (junior) i Zdzisław Lenkiewicz. W 1973 roku z okazji jubileuszu XX – lecia BTF zorganizowano XVI Wystawę Fotografii Artystycznej oraz 14 wystaw indywidualnych w Białymstoku i województwie. Istniejąca przy ul. M.C. Skłodowskiej własna galeria BTF organizowała regularnie wystawy członków, wystawiali w niej swoje prace Piotr Sawicki (junior), Henryk Rogoziński, Zdzisław Rynkiewicz, Zbigniew Ciepłucha, Ryszard Zięckowski. W owym czasie BTF było organizatorem jedynego w Polsce (znanego w wielu krajach) Biennale Fotografii Sportowej. Zmiana systemu politycznego i gospodarczego w Polsce w 1989 roku doprowadziła do zawieszenia działalności BTF.
W lutym 2005 roku z inicjatywy Ryszarda Zięckowskiego reaktywowano Białostockie Towarzystwo Fotograficzne. Nowym prezesem został Filip Wiśniewski, przyjęto kilkunastu nowych członków, wielu dawnych członków Towarzystwa (m.in. Zdzisław Rynkiewicz, Marek Dolecki, Ryszard Zięckowski, Zbigniew Ciepłucha) nadal jest z nim związanych. Misją Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego jest popularyzacja i rozwój sztuki fotograficznej w Polsce, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie i popularyzowanie polskich dokonań w zakresie sztuki fotograficznej, organizowanie wystaw, plenerów, warsztatów, wykładów, seminariów poświęconych fotografii, a także ścisła współpraca z organizacjami, placówkami i instytucjami kultury.

facebook