Dodana: 9 lipiec 2020 09:49

Zmodyfikowana: 9 lipiec 2020 09:49

Wyniki 3. naboru wniosków w Programie Polska-Białoruś-Ukraina

W poniedziałek (6.07) Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) Programu zatwierdził wyniki trzeciego naboru wniosków. Nabór dotyczył mikroprojektów (dofinansowanie projektu to maksymalnie 60 tys. euro) i został przeprowadzony w ramach Celu Tematycznego "Dziedzictwo".

Ilustracja do artykułu aaa.jpg

Wspólny Komitet Monitorujący podjął decyzję o dofinansowaniu 26 projektów oraz utworzył listę rezerwową 11 projektów do ewentualnego kontraktowania w przyszłości. Zwycięskie wnioski pochodzą z 12 kwalifikowalnych regionów Programu. Lista zwycięzców - link do strony Programu. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 1,47 mln EUR.

W naborze złożono łącznie 178 wniosków aplikacyjnych, do dofinansowania wybrano 26 projektów, a 11 projektów znalazło się na liście rezerwowej.

Wśród partnerów projektowych, którzy otrzymają dofinansowanie są podmioty z naszego województwa:

1. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach i Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia;

2. Hajnowski Dom Kultury i Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska;

3. Gmina Suwałki;

4. Klub Senior+ w Czeremsze;

5. Urząd Miasta Sejny;

6. Gmina Sokółka;

7. Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".


Na liście rezerwowej znalazły się projekty podlaskich partnerów, którzy także mają szansę na dofinansowanie projektów pod warunkiem dostępności środków w Programie. Są to:

1. Gmina Płaska;

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Hajnówce;

3. Urząd Miasta Sejny;

4. Gmina Sokółka.

Listy z wynikami naboru są obecnie rozsyłane do wszystkich wnioskodawców. Jednocześnie Wspólny Sekretariat Techniczny rozpoczyna procedurę potwierdzania kwalifikowalności wybranych wnioskodawców. Kolejnym krokiem będzie kontraktowanie projektów - zostanie ono sfinalizowane w ciągu maks. 6 miesięcy.

Projekty realizowane w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina pozwalają na rozwój współpracy naszego regionu z partnerami głównie z obwodów grodzieńskiego i brzeskiego na Białorusi. W rozstrzygniętym naborze współpraca ta koncentruje się na promocji lokalnej tradycji i kultury oraz promocji i zachowaniu dziedzictwa naturalnego.

Grażyna Szajstek, Departament Rozwoju Regionalnego
oprac. Anna Augustynowicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook