Konkursy

 • Rozstrzygnięcie konkursu „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”

  Osoba przy laptopie
  2021-07-02 10:07:02

  100 zespołów uczniowskich z całej Polski wygrało dla swoich szkół mobilne pracownie komputerowe w ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”. Wśród zwycięzców są dwie szkoły z Podlaskiego: z Białegostoku i Dobrzyniewa.

 • Druga tura naboru do Europejskiego Instrumentu Miejskiego

  Kamienice przy ulicy
  2021-05-19 14:38:29

  Niespełna dwa tygodnie pozostały na złożenie wniosku w drugiej turze Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF). Inicjatywa służy wsparciu samorządów miejskich. Do rozdysponowania jest tym razem dużo większy budżet.

 • Konkurs na infrastrukturę i działalność badawczo-rozwojową

  Ręka trzymająca próbówkę.
  2021-05-16 06:33:47

  Od 10 maja do 9 czerwca br. będzie można składać projekty w konkursie na działalność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach.

 • Konkurs z programu regionalnego na usługi opiekuńcze

  Dwie osoby siedzące na wózkach
  2021-04-19 15:26:07

  Tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego czy dowożenie posiłków to tylko niektóre ze wspieranych działań. Będzie można je realizować na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego czyli na terenie miasta Białystok lub w gminach: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny oraz Turośń Kościelna.

 • Konkurs na rozwój usług socjalnych i zdrowotnych już ogłoszony

  Napis Białostocki Obszar Funkcjonalny na białym tle
  2021-04-15 09:31:04

  W konkursie będzie można otrzymać dofinansowanie na infrastrukturę usług socjalnych i zdrowotnych na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - w mieście Białystok lub w gminach: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna.

 • Konkurs na kapitał obrotowy: lista wniosków do oceny

  Front budynek przy Poleskiej w Białymstoku
  2021-02-18 10:29:59

  875 wniosków trafiło do oceny w ramach naboru wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych kapitału obrotowego w podlaskich firmach, w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego. Są to wnioski, w których przedsiębiorcy wykazali spadek przychodów ze sprzedaży w przedziale od 66,04% do 100%.

 • Konkurs na kapitał obrotowy: lista wniosków do oceny jeszcze w tym tygodniu

  Plansza informująca, że ponad 2000 wniosków wpłynęło na konkurs na kapitał obrotowy.
  2021-02-17 09:11:50

  Nabór wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych kapitału obrotowego, czyli bieżących potrzeb i wydatków w walce ze skutkami koronawirusa w podlaskich firmach, w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, został zakończony. Wpłynęło ponad 2 tys. wniosków na ponad 61 mln złotych!

 • Dotacje na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców. Konkurs - 15 i 16 lutego

  Grafika ukazująca kwotę 25 mln zł, którą dostaną przedsiębiorcy na kapitał obrotowy
  2021-02-16 11:39:45

  Przez te dwa dni można składać wnioski w konkursie na sfinansowanie kapitału obrotowego, czyli bieżącej działalności podlaskich firm. Do dyspozycji – 25 mln złotych z funduszy europejskich. Wnioski przyjmowane są online!

 • Można już zgłaszać propozycje dużych projektów do Programu Interreg Polska–Rosja 2021–2027

  Front budynku urzędu marszałkowskiego przy ul. Poleskiej.
  2021-02-11 13:58:52

  Mogą je składać podmioty z województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części województwa podlaskiego (subregiony: białostocki oraz suwalski) oraz podmioty z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Wybrane przedsięwzięcia zostaną wpisane do projektu Programu Polska-Rosja 2021-2027.

 • Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

  Grafika informacyjna o konkursie plastycznym o nazwie O tym się wie
  2021-01-21 09:34:57

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako Krajowy Punkt Kontaktowy dla Funduszy Norweskich i EOG oraz państwowy instytut badawczy NASK zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie plastyczno-cyfrowym pod nazwą „O tym się wie”.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook