Dodana: 20 maj 2021 09:50

Zmodyfikowana: 20 maj 2021 20:52

Inwestycje w gminach Wąsosz, Grajewo, Rajgród i Milejczyce

Blisko 670 tys. zł z funduszy unijnych przeznaczył Zarząd Województwa Podlaskiego na projekty zgłoszone przez Lokalne Grupy Działania. Powstaną m.in.: tor rowerowy, plac zabaw, ośrodek kultury oraz świetlica środowiskowa.

Kwota dofinansowania dla Lokalnych Grup Działania  oraz informacje o dotacji, które zawiera także tekst

- Tego typu inwestycje zmieniają życie mieszkańców mniejszych miejscowości. Z pozoru drobne inicjatywy mają duży wpływ na jakość życia. To miejsca integracji, spotkań, zabawy, odpoczynku po pracy, ale też pomocy i wsparcia -  podkreślił marszałek Artur Kosicki.

Gmina Wąsosz za otrzymaną dotację w wysokości 117 tys. zł zamierza urządzić tor rowerowy - pumptrack, składający się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek”. Przeszkody toru wraz z zakrętami utworzą zamkniętą pętlę, po której można będzie jeździć w obu kierunkach. Koszt budowy tego toru wyniesie 348 tys. zł.

Dotacja dla gminy Wąsosz

Gmina Grajewo dofinansowanie w wysokości 170 tys. zł przeznaczy na zagospodarowanie terenu w Kapicach. Planuje tam budowę wiaty, boiska do siatkówki, a także placu zabaw i ogrodzenia. Za te prace zapłaci 206 tys. zł.

Dotacja dla Grajewa

Natomiast gmina Rajgród przebuduje budynek użyteczności publicznej we wsi Kosówka i przeznaczy go na cele kulturalne. Mają z niego korzystać mieszkańcy gminy oraz turyści. Remont będzie kosztował 380 tys. zł, a dotacja pokryje 287 tys. zł.

Dotacja dla Rajgrodu

Te trzy projekty zostały wybrane w konkursie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury

Z kolei gmina Milejczyce otrzymaną dotację przeznaczy na działalność i wyposażenie świetlicy środowiskowej. Będzie działała w miejscowości Wałki jako placówka wsparcia dziennego. W niej dzieci i młodzież z najuboższych rodzin będą mogły spędzać czas i uczestniczyć w różnorodnych zajęciach. Pracownicy świetlicy zapewnią pomoc w nauce, indywidualne programy korekcyjne, pomoc w sytuacjach kryzysowych szkolnych i rodzinnych.

Dotacja dla gminy Milejczyce

Projekt został wybrany do realizacji w ramach konkursu zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”. Jego koszt wynosi 94 tys. zł, a dofinansowanie z funduszy europejskich sięga 90 tys. zł.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Półtorak

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook