Dodana: 14 grudzień 2017 08:25

Zmodyfikowana: 14 grudzień 2017 08:25

Musimy wspólnie pracować nad przyspieszeniem RPO

Taki wniosek płynie z wczorajszego posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, w którym uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Ilustracja do artykułu FullSizeRender-04.jpg

 –  Cieszę się, że przyjęli Państwo zaproszenie na to spotkanie. Jest ono okazją do przyjrzenia się pracom Komitetu. Liczymy na merytoryczną dyskusję i jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące programu – mówił marszałek Jerzy Leszczyński witając Christophera Todda, dyrektora Wydziału ds., Polski i Annę Modzelewską z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej.

– To moja pierwsza wizyta w tym regionie i pierwsza wizyta na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPOWP na lata 2014-2020. To bardzo ważny program z budżetem 1,2 mld euro. Jego wdrażanie jest niezwykle istotne dla rozwoju województwa podlaskiego – powiedział dyrektor Christopher Todd. – Przyszły rok będzie kluczowy dla realizacji programu regionalnego. Musimy wspólnie pracować nad przyspieszeniem jego wdrażania – dodał.

Ale przyspieszenie realizacji RPOWP nie jest możliwe bez ogłaszania kolejnych konkursów. Dlatego członkowie Komitetu Monitorującego zatwierdzili szereg kryteriów wyboru projektów, m.in. w ramach działań dotyczących udziału podlaskich firm w targach i misjach gospodarczych, infrastruktury ochrony zdrowia czy edukacyjnej.

W dalszej części spotkania został zaprezentowany stan realizacji programu. Wioletta Dąbrowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego poinformowała m.in. o tym, że do tej pory zostało ogłoszonych ponad 200 konkursów i prawie 60 naborów pozakonkursowych. Zostało zawartych też 530 umów o dofinansowanie. – W 2018 roku planujemy 33 konkursy, których budżet wyniesie ponad 700 mln zł – podkreśliła dyrektor Dąbrowska.

Z kolei Joanna Sarosiek, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego przedstawiła propozycje zmian w RPO. Część z nich wynika ze zmian w Umowie Partnerstwa. Pozostałe są wynikiem analiz przeprowadzonych przez urząd marszałkowski, czyli instytucję zarządzającą programem. Mają one na celu przyspieszenie realizacji RPOWP.

Wicemarszałek Maciej Żywno podziękował przedstawicielom Komisji Europejskiej za dostrzeżenie ciężkiej pracy pracowników urzędu marszałkowskiego zaangażowanych w realizację programu. Zaapelował też do wszystkich uczestników spotkania o wspólne działania na rzecz przyspieszenia wdrażania RPO. Zwrócił również uwagę na to, że KE docenia działania prowadzone przez nasz region. – Projekty zintegrowane, choć ich realizacja wymaga więcej czasu niż innych projektów, są oceniane przez Komisję Europejską jako modelowe – zaznaczył wicemarszałek Żywno.

Dyrektor Christopher Todd i Anna Modzelewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej mieli też okazję zobaczyć, jak fundusze europejskie zmieniają Podlaskie. Odwiedzili Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, gdzie realizowane są nowatorskie projekty, takie jak np. Centrum Badań Innowacyjnych PLUS. Z kolei w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych przekonali się, jak Unia Europejska wspiera szkolnictwo zawodowe. Była też wizyta u przedsiębiorcy  – beneficjenta RPOWP. Firma Medgal z Księżyna dzięki dotacji mogła rozwinąć produkcję innowacyjnych implantów medycznych.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook