Dodana: 9 styczeń 2021 16:57

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2021 16:57

600 tys. zł dla seniorów z gmin Wysokie Mazowieckie i Zambrów

Dotacje na ponad 600 tys. zł otrzymają dwa projekty, zakładające zwiększenie aktywności w codziennym funkcjonowaniu – i co za tym idzie – poprawę jakości życia osób starszych (60+). Decyzję o wsparciu podjął zarząd województwa w środę (23.12). Będą one realizowane na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”.

Staruszka z pochyloną głową siedzi na ławce.

- Fundusze Europejskie pomagają w rozwiązywaniu różnych problemów, m.in. związanych z wykluczeniem społecznym czy funkcjonowaniem osób starszych – mówi marszałek Artur Kosicki. – Dotacje na ten cel to ważna pomoc, ponieważ wsparcie przełoży się na poprawę jakości życia osób mniej samodzielnych – podkreśla.

Aktywny Senior w Wysokiem Mazowieckiem

Dzięki pierwszemu projektowi zwiększy się ilość miejsc w istniejącym Klubie Seniora „Pogodna Jesień”. Do zadań założonych w projekcie należy również rozszerzenie oferty zajęć i zwiększenie dostępu do różnych aktywności i wydarzeń. Przyczynią się one do przeciwdziałania pogłębiającej się niesamodzielności, nieporadności 40 seniorów zamieszkujących na terenie miasta Wysokie Mazowieckie. Projekt zostanie zrealizowany z udziałem partnera – Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Przyznana dotacja to ponad 350 tys. zł.

Damy Radę Seniorzy

To drugi przyjęty projekt. Główny jego cel to aktywizacja osób starszych, działania opiekuńcze i wspierające osób potrzebujących z gminy Zambrów. Zostanie on zrealizowany dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zambrowie. Dzięki tej inicjatywie kolejnych 30 osób powyżej 60 roku życia zagospodaruje swój wolny czas, uczestnicząc w różnego rodzaju zajęciach: rozwijających umiejętności i zainteresowania, prozdrowotnych, z zakresu kultury fizycznej czy poradnictwa specjalistycznego. Dotacja na ten cel to blisko 260 tys. zł.

Projekty wsparto kwotą ponad 600 tys. zł. Ich wartość całkowita to blisko 650 tys. zł. Dotacje pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.


Edyta Chodakowska-Kieżel, Departament Rozwoju Regionalnego, UMWP
fot.: archiwum / Kamil Timoszuk

facebook