Dodana: 10 marzec 2022 15:49

Zmodyfikowana: 10 marzec 2022 15:49

55 mln zł na scalenia gruntów w powiecie siemiatyckim

Dzięki dotacji powiat zrealizuje prace scaleniowe obejmujące blisko 5 tys. ha gruntów w gminach Drohiczyn i Milejczyce. Umowy na dofinansowanie inwestycji marszałek Artur Kosicki i wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz podpisali ze starostą siemiatyckim Markiem Bobelem w czwartek, 10 marca br. Dotacja pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Podpisanie umów na prace scaleniowe z powiatem siemiatyckim 10_03_2022 (14).jpg

Marszałek Kosicki podkreślał, że scalenia to jedna z podstaw rozwoju rolnictwa, a jak zaznaczył: „Podlaskie rolnictwem stoi”.  Dodał, że budżet na prace scaleniowe, dzięki staraniom obecnego zarządu, znacznie się zwiększył. 

– Gdy w 2018 r. obejmowaliśmy pracę w samorządzie województwa, pula pieniędzy na ten cel wynosiła 29 mln euro. Obecnie to ok. 48 mln euro, czyli pozyskaliśmy dodatkowe 80 mln zł. i cały czas zabiegamy o zwiększanie tych środków. Chcemy, by nasze rolnictwo było konkurencyjne, aby koszty prowadzenia działalności rolniczej zmniejszać. Warunkiem tego są scalenia, czyli m.in. mniejsze rozdrobnienie działek rolnych i lepsze drogi dojazdowe i gminne – dodał.

Wicemarszałek Łukaszewicz podkreślił, że realizacja tego typu projektów w regionie to też drogi lokalne wykonywane w ramach prac poscaleniowych.

– Zmniejszą się odległości pokonywane przez rolników przy pracach polowych, a to ograniczy koszty paliwa i eksploatacji często bardzo kosztownych i nowoczesnych maszyn. To ogromne ułatwienie dla mieszkańców obszarów wiejskich – zaznaczył. 

Powiat siemiatycki otrzymał pieniądze na dwa projekty scaleniowe. Pierwszy z nich na kwotę 16,3 mln zł dotyczy miejscowości Chrołowice, Chutkowice, Wierzchuca Nadbużna, Putkowice Nadolne (gmina Drohiczyn). Scalony zostanie obszar wynoszący blisko 1,4 tys. ha.

Natomiast dotacja na drugą inwestycję to 38,4 mln zł. Tu scalenia obejmą 3,4 tys. ha w miejscowościach: Choroszczewo, Lubiejki, Pokaniewo, Pokaniewo Kolonia, Wałki (gmina Milejczyce).

– To finansowanie w wysokości 55 mln złotych jest na tyle duże, że możemy zrealizować dwa projekty scaleniowe – mówił Marek Bobel, dziękując zarządowi województwa za dofinansowanie projektów.

Poinformował też, że powiat siemiatycki prowadzi obecnie jeszcze cztery inne tego typu projekty. 

– Ich wartość to 60 mln zł, więc łącznie prowadzimy prace scaleniowe o wartości 115 mln zł. To jest potężna kwota, która radykalnie zmienia strukturę agrarną powiatu, ale też system dróg w ramach prac poscaleniowych – dodał starosta.

Marszałek Kosicki przypomniał, że województwo podlaskie jest krajowym liderem w pracach scaleniowych i w pozyskiwaniu środków na scalenia. Wielokrotnym laureatem nagród za wykonanie prac scaleniowych jest również Wojewódzkie Biuro Geodezji, jednostka nadzorowana przez samorząd województwa.  


***

Prace scaleniowe są prowadzone dla poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, zmniejszenia liczby działek ewidencyjnych w poszczególnych gospodarstwach rolnych i likwidacji szachownicy działek. Celem scalania gruntów jest też dostosowanie granic działek do systemu urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby terenu czy likwidacji współwłasności i wspólnot gruntowych.

Łącznie w bieżącej perspektywie finansowej podpisanych zostało 17 umów na kwotę ok. 217 mln zł.

Zakładane wskaźniki w ramach działania Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa objętego PROW 2014-2020 – scalanie gruntów w województwie podlaskim przestawiają się następująco:

  • Powierzchnia gruntów objęta scaleniem - 27 064,73 ha
  • Liczba gospodarstw uczestniczących w scaleniu – 3 850
  • Planowana budowa, przebudowa, modernizacja dróg – 346, 44 km

Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Mateusz Duchnowski

 

 

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook