Dodana: 18 styczeń 2007 13:28

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2007 13:28

Szlak Ekumeniczny (Nadleśnictwo Krynki)
Puszcza Knyszyńska to wspaniałe drzewostany, rzadkie gatunki zwierząt, ale także, a może przede wszystkim, ludzie. Ludzie, którzy od lat wtopieni w prastare lasy, tworzyli od wieków niepowtarzalne historie tych terenów. Sami również poddawali się losom, które gotowała im przyroda i wielcy tego świata.

 

Bogactwem Podlasia jest właśnie to, co gdzie indziej już utracono: przyroda, wspaniali ludzie i niepowtarzalna historia, z jej prawdami i legendami. Szlak Ekumeniczny jest szansą na zainteresowanie przybyszów, potencjalnych turystów, tymi bogactwami województwa podlaskiego.

 

Wzdłuż wijącej się nad Zalewem Ozierany (nieopodal Kruszynian) drogi, pośród uciekających koronami do nieba upraw i młodników, powstały niepowtarzalne obiekty biorące swe źródło w przeszłości, w legendach, kanonach wierzeń i miejscowych tradycjach.

Monumentalne, przyciągające zainteresowanie swą niepowtarzalnością, rzeźby stały się pretekstem do opisania najstarszej i tej nowej historii tych terenów.

Dziewanna, starosłowiańska bogini, opowiada prastarą legendę, Samuel Murza Krzeczkowski przypomina historię osiedlenia Tatarów w Kruszynianach, a szarpiący struny bezimienny Żyd zdaje się nucić historię swego ludu. Przy kapliczce św. Eustachego stojącej na rozstaju dróg dowiadujemy się o historii pierwszego patrona lesników i myśliwych. W wodzie odnaleźć możemy 8-metrową rzeźbę lokalnego potwora Łobody.

Uroczysko Ozierany należy do najpiękniejszych miejsc na Podlasiu. Wzbogacone działaniem człowieka przez utowrzenie zalewu i otoczenie go legendą i historią jest bezprecedensowym przykładem plenerowej ekspozycji łączącej przywrócone leśne środowisko na terenach rolnych ze „zmaterializowanymi” ludowymi tradycjami i wierzeniami religijnymi. Szlak Ekumeniczny to unikalny, ale wart naśladowania pomysł, by zaciekawiając bawić, bawiąc uczyć.

 

facebook