Dodana: 18 styczeń 2007 13:22

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2007 13:22

POM-PA Międzynarodowe Prezentacje Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku)
POM-PA 2007 jest działaniem cyklicznym, zainicjowanym w 2006 roku, realizowanym na terenie województwa podlaskiego na skalę międzynarodową. Projekt adresowany jest do zespołów mażoretkowych i instruktorów pracujących z tymi zespołami. Ideą organizatorów jest zainteresowanie zespołów tą formą działalności artystycznej na terenie województwa, podnoszenie poziomu techniki operowania rekwizytem (pałeczką mażoretkową, pomponem, buławą), stworzenie forum do prezentacji i konfrontacji dorobku artystycznego zespołów mażoretkowych, umożliwienie nominacji najlepszych grup do Mistrzostw Europy, a przez to promocję regionu, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych przez udział grup z Czech, Białorusi i Ukrainy, stworzenie oryginalnego, barwnego i ciekawego dla szerokiej publiczności widowiska.

POM-PA składa się z dwóch części

- pierwsza - to cykl warsztatów weekendowych organizowanych w lutym i marcu. Warsztaty obejmują szkolenia z zakresu operowania pałeczką mażoretkową, buławą i pomponem. Do prowadzenia warsztatów zapraszani są wybitni specjaliści

- druga część – to prezentacje konkursowe zespołów mażoretkowych, organizowane w maju, na Placu Teatralnym w Białymstoku

Projekt jest nowością na terenie województwa podlaskiego. Ubiegłoroczna, pierwsza edycja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem widzów.

Istotne jest to, że impreza, stanowi ogromne urozmaicenie w kalendarzu imprez masowych regionu, a równocześnie zapewnia możliwość edukacji tancerzy i instruktorów, korzystania z wiedzy i doświadczeń sław uznanych w środowisku mażoretkowym.

facebook