Dodana: 18 styczeń 2007 13:12

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2007 13:12

Podlaska Biblioteka Cyfrowa (Biblioteka Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, Biblioteka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku, Biblioteka Politechniki Białostockiej, Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Białymstoku, Archiwum Państwowe w Białymstoku)



Podlaska Biblioteka Cyfrowa
jest projektem realizowanym przez biblioteki należące do Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku oraz Archiwum Państwowe w Białymstoku. Celem projektu jest stworzenie elektronicznego zbioru najważniejszych zasobów kulturowo--naukowych Podlasia.

Zasób PBC składa się z czterech kolekcji:

  1. Dziedzictwo kulturowe – kolekcja zawiera cyfrowe kopie najcenniejszych i najczęściej wykorzystywanych zabytków piśmiennictwa: starodruki, książki XIX-wieczne, rękopisy, zbiory kartograficzne i ikonograficzne, druki supraskie;
  2. Regionalia wraz z Dokumentami Życia Społecznego – kolekcja zawiera kopie dokumentów dotyczących Podlasia, Ziemi Łomżyńskiej i Suwalszczyzny, prasy białostockiej z okresu międzywojennego, a także cyfrowe kopie ulotek, plakatów, afiszy, zaproszeń, katalogów wystaw i targów oraz inne druki ulotne;
  3. Naukowo-Dydaktyczna – w skład kolekcji wchodzą podręczniki dla studentów, monografie, skrypty
    i artykuły naukowe pracowników białostockich uczelni należących do Konsorcjum;
  4. Muzykalia – kolekcja składa się z głównie z unikatowych cyfrowych kopii nut.

Biblioteki cyfrowe mają umożliwić szybki dostęp do zasobów piśmiennictwa użytkownikom (zarówno w kraju, jak i za granicą) oraz zabezpieczyć najcenniejsze zabytki piśmiennicze, stanowiące dziedzictwo kultury polskiej. Regionalne biblioteki cyfrowe pełnią również istotną funkcję w nowoczesnym procesie kształcenia oraz rozwoju środowiska akademickiego oraz społeczności lokalnych.

facebook