Dodana: 18 styczeń 2007 13:17

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2007 13:17

Hospicjum Stacjonarne Dom Opatrzności Bożej
Placówka prowadzi działalność z zakresu opieki długoterminowej, dla osób w fazie terminalnej, głównie chorób nowotworowych.

Organem założycielskim „Domu Opatrzności Bożej” jest Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum w Białymstoku, które zawiązało się w 1987 roku, jako odpowiedź na potrzebę zapewnienia opieki osobom znajdującym się w rozwiniętym stadium choroby nowotworowej. Swoją działalność rozpoczynało od otwarcia punku konsultacyjnego dla osób chorych i członków ich rodzin. W 1991 roku otrzymało od władz miasta budynek, który po wyremontowaniu stał się w roku 1992 siedzibą pierwszego w kraju hospicjum stacjonarnego pod nazwą „Dom Opatrzności Bożej”. W 2002 roku otwarty został II oddział „Domu Opatrzności Bożej”. Oba oddziały posiadają 21 łóżek dla osób chorych, z czego 19 jest obecnie zakontraktowanych przez NFZ..

facebook