Dodana: 18 styczeń 2007 12:57

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2007 12:57

Agroturystyka, przyroda, region - portal "Zielone Wrota" (Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group")
Portal internetowy www.zielonewrota.pl prezentuje kompleksowe informacje o walorach przyrodniczo-turystycznych województwa podlaskiego.

Portal „Zielone Wrota” jest nowatorskim w skali kraju przedsięwzięciem internetowym gromadzącym w jednym miejscu informacje o walorach przyrodniczych, turystycznych oraz działalności organizacji pozarządowych, gmin i innych instytucji na rzecz ochrony środowiska w skali wojewódzkiej. Portal jest tworzony na zasadach partnerskich z wieloma współpracownikami.

Dzięki interaktywnej mapie z naniesionymi obszarami cennymi przyrodniczo, siatką granic gmin oraz lokalizacją gospodarstw agroturystycznych, zapewniono prosty dostęp do informacji najważniejszych dla turysty w sposób niestosowany przez nikogo wcześniej.

Portal ma charakter niekomercyjny, jest ukierunkowany na promocję regionalną województwa podlaskiego oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, jak również aktywizację współpracy między sektorem pozarządowym i proekologicznym biznesem.


 

facebook