Dodana: 18 styczeń 2007 13:17

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2007 13:17

ANNUS ALBARUTHENICUS
Pismo wydawane od 2001 roku w Krynkach przez Stowarzyszenie Villa Sokrates, którego redaktorem jest Sokrat Janowicz. Jego celem jest prezentacja i promocja kultury białoruskiej wśród odbiorców zachodnioeuropejskich. Znajdują się tu teksty publikowane w językach angielskim, francuskim, niemieckim, czy włoskim. Autorzy, zarówno polscy, białoruscy, jak i pochodzący z krajów Europy Zachodniej, poruszają problematykę głównie literacką, ale również historyczną i socjologiczną. Pismo zawiera tłumaczenia twórczości autorów białoruskich na język angielski oraz przekłady tekstów zachodnioeuropejskich na język białoruski.

facebook