Dodana: 31 maj 2021 16:16

Zmodyfikowana: 1 czerwiec 2021 12:51

Trzy podlaskie placówki zostaną przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Remont bursy szkolnej nr 2 w Łomży, budowa sali gimnastycznej przy szkole specjalnej nr 17 w Białymstoku i adaptacja pokoszarowego budynku na potrzeby domu pomocy społecznej w Suwałkach – to inwestycje, które otrzymały dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Decyzję w tej sprawie radni wojewódzcy podjęli podczas sesji w poniedziałek (31.05). Łączna kwota dotacji z PFRON to ponad 900 tys. zł.

Dwa łózka w sali

Na remont i rozbudowę internatu mieszczącego się przy ul. Stacha Konwy 13 w Łomży ze środków PFRON przeznaczono prawie 330 tys. zł. Dzięki nim budynek zostanie dostosowany do potrzeb młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Będą się tam odbywały m.in. zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, treningi umiejętności społecznych, a także prace z młodzieżą z zespołem Aspergera.

Kwota dotacji

Obecnie w bursie mieszka 221 uczniów ponadpodstawowych. Są wśród nich osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej, z wadami mowy, słuchu, chorobami układu krążenia, epilepsją, zaburzeniami depresyjnymi.

Większa dostępność obiektu

Kolejna inwestycja dotyczy budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17 w Białymstoku. Decyzją sejmiku województwa, Miasto Białystok na ten cel otrzyma dotację w wysokości 330 tys. zł. 

Sala gimnastyczna pozwoli m.in. na wsparcie niepełnosprawnych uczniów przez wprowadzenie nowych zajęć sportowych i terapeutyczno-rehabilitacyjnych, a także umożliwi maksymalne wykorzystanie posiadanego sprzętu. W ramach inwestycji zostanie wybudowana winda, co zwiększy dostępność budynku dla osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie w szkole uczy się 91 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Część z nich posiada też orzeczenie o niepełnosprawności.

W Suwałkach powstanie Dom Pomocy Społecznej

Podczas poniedziałkowej sesji radni wojewódzcy podjęli też uchwałę o przyznaniu 270 tys. zł Caritas Diecezji Ełckiej na dofinansowanie adaptacji pokoszarowego budynku w Suwałkach. Powstanie w nim Dom Pomocy Społecznej „MISERICORDIA III”. By tak się stało: budynek wymaga gruntownego remontu i przystosowania do nowej funkcji.

kwota dotacji na dom pomocy społecznej

Docelowo będzie tam 80 miejsc pobytu w jedno- i dwuosobowych pokojach, a także m.in.: gabinety lekarskie, sale terapii zajęciowej, stołówka, kuchnia i centrum rehabilitacji.

Podopiecznymi ośrodka będą osoby starsze, w tym cierpiące na demencję, chorobę Alzheimera czy mające trudności z poruszaniem się.

Pieniądze z PFRON zarządzane przez Samorząd Województwa Podlaskiego są w głównej mierze przeznaczone na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej oraz dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji.

Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Piotr Babulewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook