Dodana: 9 kwiecień 2021 09:53

Zmodyfikowana: 9 kwiecień 2021 09:53

Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży otrzyma blisko 50 tys. zł dotacji z budżetu województwa na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim. Tak zdecydował Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w czwartek, 8 kwietnia.

Kwota 50 tys. zł na niebieskim tle

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży zajmuje się m.in. leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz terapią osób współuzależnionych. Funkcjonuje tu m.in.: całodobowy oddział terapii uzależnień, dzienny oddział terapii, ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, poradnia uzależnień i współuzależnienia. Realizowane jest też leczenie uzależnień behawioralnych czy program ograniczenia picia.

Dotacja, jaką otrzyma łomżyński ośrodek, zostanie przeznaczona na zadania z dziedziny lecznictwa odwykowego ujęte w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2019-2021”. Są one ukierunkowane w głównej mierze na zmniejszenie liczby osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Aby realizować te zadania, łomżyński ośrodek musi podnosić standard leczenia odwykowego oraz kwalifikacje kadry.

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży jest jednostką Samorządu Województwa Podlaskiego.

tekst: Barbara Likowska-Matys

red.: Małgorzata Półtorak

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook