Dodana: 3 grudzień 2020 11:48

Zmodyfikowana: 20 styczeń 2021 10:16

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami – 03.12

W czwartek (03.12) przypada Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Celem corocznych obchodów jest zwiększenie świadomości publicznej o ograniczeniach z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne m.in. niedostosowane pomieszczenia, problemy w dostępie do informacji, trudności ze znalezieniem pracy oraz stereotypowe postrzeganie niepełnosprawnych jako osoby niezaradne życiowo czy potrzeba konkretnych działań w kierunku ich likwidowania.

Grafika: postać na wózku z kawałka serca. U dołu napis: Dzień osób niepełnosprawnych.

Ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) święto wyznacza cykl corocznych podsumowań w krajach członkowskich i nakreślenie planu działania, który umożliwi włączenie osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym.

Niepełnosprawność jest określana jako długotrwały stan, w którym występują ograniczenia w funkcjonowaniu człowieka, które wynikają z obniżenia sprawności fizycznej lub psychicznej albo odchyleń w budowie i funkcjonowaniu organizmu. Osoby niepełnosprawne stanowią 15 proc. światowej populacji. Najczęstszymi przyczynami są choroby narządów ruchów, układów krążenia oraz schorzenia neurologiczne. Natomiast w Polsce z danych zawartych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 oraz z Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia w Polsce osób z niepełno sprawnościami wynika, że prawne potwierdzenie niepełnosprawności ma ponad 3 mln osób. W rzeczywistości jest ich około – od 4 do 7 mln.

Światowy Raport o Niepełnosprawności sporządzony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) rekomenduje rządom państw członkowskich podjęcie następujących działań w celu sprostaniu likwidacji ograniczeń dla osób niepełnosprawnych. Wśród zaleceń WHO należy wymienić: umożliwienie dostępu do wszystkich podstawowych polityk, systemów i świadczeń, zwiększenie powszechnej świadomości i zrozumienia niepełnosprawności, przyjęcie Narodowej Strategii i Planu Działania w sprawie Niepełnosprawności, zwiększenie powszechnej świadomości i zrozumienia niepełnosprawności, zwiększenie badań nad niepełnosprawnością, polepszenie zbierania danych oraz inwestowanie w konkretne programy i świadczenia dla osób z niepełnosprawnością.

W 2006 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Znalazły się w niej regulacje, które mają chronić prawa osób niepełnosprawnych, m.in. do wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się, niezależnego życia, ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, jak również do edukacji oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Od 19 września 2019 r. wdrażany jest w Polsce program Dostępność Plus. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Program jest skoncentrowany na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli dla poprawy komfortu życia codziennego.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami przypomina nam, że w przestrzeni społecznej jest miejsce dla wszystkich bez względu na kategorię sprawności oraz  uświadamia, że likwidacja barier i tworzenie płaszczyzny do wspólnego funkcjonowania zależy jedynie od nas samych.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dokłada wszelkich starań, aby osoby z niepełnosprawnościami w sposób dostępny mogły zrealizować swoje sprawy urzędowe. W urzędzie jest możliwość po wcześniejszym umówieniu skorzystania z pomocy Pełnomocnika Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób w Niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pełnomocniczką proszone są o uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy.

Telefon: 601 302 275

E-mail:  pelnomocnikon@wrotapodlasia.pl 


oprac. Cezary Rutkowski

na podst. funduszeeuropejskie.gov.pl, Światowy Raport o Niepełnosprawności, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych [niepełnosprawni.gov.pl], unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook