Dodana: 7 czerwiec 2021 09:45

Zmodyfikowana: 7 czerwiec 2021 09:45

Prezydent RP podpisał „ustawę licznikową”. Korzystne rozwiązania dla odbiorców energii

„Ustawa licznikowa” to przede wszystkim propozycje bardzo korzystnych rozwiązań m.in. dla odbiorców energii elektrycznej. Dokument zakłada, że do 2028 r. zostaną zainstalowane liczniki zdalnego odczytu w 80 proc. gospodarstw domowych.

Droga i słupy elektryczne oraz drzewa

Cyfryzacja polskiej energetyki

Za inwestycję w zakresie instalacji inteligentnych liczników będą odpowiadać operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD). Pozwoli to OSD na przygotowanie odpowiednich postępowań o zamówienia publiczne na zakup liczników inteligentnego odczytu (LZO), a producentom liczników da możliwość przystosowania procesów produkcyjnych i udziału w przetargach organizowanych na zasadach konkurencyjnych przez operatorów. Zmiany w cyfryzacji energetyki zostaną przeprowadzone według harmonogramu określonego w ustawie.

Rozporządzenia pomiarowe i CSIRE

Jak zapewnia Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, wymiana tradycyjnych liczników na nowoczesne nie odbędzie się bez przyjęcia szczegółowych ram prawnych. Dodaje, że projekty tzw. rozporządzenia pomiarowego i rozporządzenia w sprawie procesów rynku energii, zwanym rozporządzeniem CSIRE po ich opracowaniu w ministerstwie zostaną przekazane do konsultacji publicznych i uzgodnień między resortami.

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
oprac.: Cezary Rutkowski
red.: Paulina Tołcz
fot.: Kamil Timoszuk

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook