Dodana: 14 październik 2019 10:22

Zmodyfikowana: 14 październik 2019 10:22

Postępowanie przetargowe - przygotowanie Programu Interreg 2021-2027

Informujemy, że w ramach przygotowania Programu Interreg Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Wykonanie zamówienia będzie podzielone na trzy etapy:

  •  Prace analityczne, m.in. analiza społeczno-gospodarcza obszaru wsparcia programu, analizy SWOT/TOWS oraz drzewa problemów i celów.
  •  Opracowanie we współpracy z Grupą Roboczą projektu Programu.
  •  Po przeprowadzeniu konsultacji publicznych projektu Programu, wprowadzenie uwag zgłoszonych podczas konsultacji. Przygotowanie ostatecznej wersji Programu we współpracy z Instytucją Zarządzającą.

Szczegółowe informacje o zamówieniu znajdą Państwo tutaj - link do strony.

Oferty wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami należy składać do 5 listopada 2019 r. do godziny 9:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – pokój 1, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 -16:15.

Zapraszamy do składania ofert.

 

facebook