Dodana: 12 maj 2019 07:37

Zmodyfikowana: 12 maj 2019 07:37

Konkurs ofert na „Kompleksową kampanię promocji gospodarczej województwa podlaskiego”

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji UMWP ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie Partnera do realizacji projektu pn. „Kompleksowa kampania promocji gospodarczej województwa podlaskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

facebook