Dodana: 6 grudzień 2018 12:13

Zmodyfikowana: 6 grudzień 2018 12:16

Komunikat dotyczący spotkania w Domu Polski Wschodniej

Przekazanie prezydencji w Domu Polski Wschodniej przez województwo podlaskie - województwu świętokrzyskiemu było przyczynkiem do zorganizowania okolicznościowego, mającego także charakter „gwiazdkowy", spotkania w środę (5 grudnia br.) wieczorem w Brukseli.

Wśród gości znaleźli się dyplomaci, włodarze województw Polski Wschodniej, urzędnicy instytucji europejskich i samorządowych, zaprzyjaźnieni goście związani z Klubem Domu Polski Wschodniej. Na uroczystości była też Lyudmyla Kozlovska – prezes Fundacji Otwarty Dialog. Pani Kozlovska od sierpnia 2018 r. na wniosek polskiej administracji znajduje się w bazie Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), jako osoba objęta zakazem wjazdu do Polski i całej strefy Schengen. Pani Kozlovska nie była zaproszona na uroczystość w Domu Polski Wschodniej, była tam obecna jako osoba towarzysząca jednemu z gości, o czym organizatorzy spotkania nie byli stosownie wcześniej powiadomieni.

 

Lista gości na tego typu spotkania ustalana jest wspólnie przez pracowników biur regionalnych mieszczących się w Domu Polski Wschodniej (mieści się tam pięć biur regionalnych województw, które tworzą DPW). Zaproszenia są imienne, nie można ich przekazywać innej osobie, gdy się to jednak zdarzy – osoba taka po formalnej weryfikacji jest wpisywana na listę. Istnieje również możliwość przyprowadzenia na uroczystość osoby towarzyszącej, jak też się stało w tym przypadku.

 

Ubolewamy, że przyjęcie wigilijne Domu Polski Wschodniej organizowane z inicjatywy Polaków pracujących w instytucjach UE oraz polskiej administracji w Brukseli  zostało wykorzystane do prywatnych, politycznych celów.

 

Dom Polski Wschodniej od 2009 r. prowadzi szeroką działalność promującą regiony Polski Wschodniej w Brukseli. Organizuje seminaria, wystawy, koncerty, konferencje biznesowe, spotkania z przedstawicielami instytucji UE, administracji polskiej i zagranicznej. Informuje o inicjatywach i sukcesach regionów zrzeszonych w DPW, poszukiwaniu partnerów biznesowych, projektowych, jest źródłem informacji o możliwościach pozyskania grantów, staży, udziału w programach naukowych i społecznych.

 

źródło: Dom Polski Wschodniej w Brukseli
http://eastpoland.eu/aktualnosci-czytaj/1679/komunikat-o-spotkaniu-w-domu-polski-wschodniej 

facebook