Dodana: 12 wrzesień 2019 14:19

Zmodyfikowana: 12 wrzesień 2019 14:19

INTERREG 2021-2027 pomiędzy Polską i Słowacją – ogłoszenie o składaniu ofert

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na przygotowanie programu współpracy transgranicznej INTERREG 2021-2027 pomiędzy Polską i Słowacją.

Zamówienie obejmuje:

  • etap pierwszy - prace analityczne, m.in. analiza społeczno-gospodarcza obszaru wsparcia programu;
  • etap drugi - opracowanie programu zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskie, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych;
  • etap trzeci - wsparcie merytoryczne na etapie negocjowania przyjęcia programu przez Komisję Europejską.

Ramowy harmonogram realizacji zamówienia:

  • etap pierwszy - do połowy marca 2020 r.;
  • etap drugi - do końca września 2020 r.;
  • etap trzeci - do końca czerwca 2021 r.

 

Szczegółowe informacje o zamówieniu znajdą Państwo tutaj:  https://miir.bip.gov.pl/publiccontracts/view/20303

 

Szacowana wartość zamówienia wynosi 308 027,83 złotych brutto.

Oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy składać  w terminie do 23 września 2019 roku do godziny 9:00,  w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – pokój 1, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

 

 

facebook