Dodana: 19 wrzesień 2016 10:03

Zmodyfikowana: 19 wrzesień 2016 10:03

Suwałki. III Spartakiada Transgraniczna

Ponad 200 osób spotka się w ramach III Spartakiady Transgranicznej, organizowanej przez suwalski szpital psychiatryczny. Oprócz uczestników z Polski, nie zabraknie również pacjentów i terapeutów z Litwy, Rosji i Białorusi. Z krajów sąsiedzkich przyjedzie ponad 60 osób. Spartakiada odbędzie się w Suwałkach w dniach 20–23 września.

Ilustracja do artykułu szps.jpg

Jak informuje Bożena Łapińska, dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego ZOZ w Suwałkach, celem organizowanego spotkania jest przede wszystkim aktywizacja osób przewlekle chorych z zaburzeniami psychicznymi poprzez działania twórcze i współuczestnictwo w zawodach sportowych, grach i zabawach z udziałem rodzin pacjentów i personelu placówek opiekujących się chorymi oraz zaproszonych gości m.in. parlamentarzystów i przedstawicieli samorządów.

- W ten sposób chcemy przede wszystkim przeciwdziałać społecznej izolacji i marginalizacji chorych. Dzięki wspólnym zajęciom z osobami zdrowymi, chorzy czują się lepiej. Zyskują poczucie, że nie są odtrącani i mogą razem brać udział w zajęciach artystycznych czy rozgrywać zawody. Z drugiej strony nasza inicjatywa, która zresztą spotyka się z ogromnym zainteresowaniem wielu środowisk, pomaga zmniejszać bariery, zwiększa świadomość społeczną na temat chorych z zaburzeniami psychicznymi, przybliża ich problemy, poszerza wiedzę o potrzebach i o niebywałej wrażliwości chorych.

Zdaniem dyrektor, spartakiada to niezwykle cenne przedsięwzięcie także z uwagi na możliwość wymiany doświadczeń w zakresie form terapii realizowanych w krajach sąsiedzkich. Podkreśla, że terapeuci z Litwy czy Rosji z powodzeniem od lat rozwijają bardzo skuteczne metody pracy z chorymi, które dzięki współpracy zostają wdrożone również w suwalskim szpitalu.

- Nasi koledzy z Litwy zainteresowali nas znakomitymi formami terapii plastycznej w zakresie florystyki, tworzenia form z papieru czy z innych materiałów. Z kolei w Rosji bardzo popularne są zajęcia rekreacyjno – sportowe a Białorusini zaprezentowali wyroby ze skóry i szkła wykonane przez pacjentów. Z uwagą przyglądaliśmy się tym pomysłom i próbujemy je wprowadzać również w tutejszej placówce - dodaje dyrektor Bożena Łapińska.
Z dużą satysfakcją przyznaje, że także zajęcia terapeutyczne prowadzone przez suwalskich terapeutów cieszą się ogromnym zainteresowaniem u naszych sąsiadów, którzy podziwiają różnorodność form i zakresów prowadzonych zajęć.

Tego typu spotkania z udziałem pacjentów są formą połączenia rehabilitacji społecznej, zdrowotnej i psychicznej, ale też sportu, edukacji i wypoczynku. W spartakiadzie uczestniczą obecni, ale też byli pacjenci suwalskiej placówki. To dla nich bez wyjątku ogromne przeżycie i wydarzenie. Przygotowują się do niej pod okiem terapeutów od kilku miesięcy.

Dwa pierwsze dni Spartakiady odbędą się na terenie szpitala w Suwałkach. Zaplanowano wówczas liczne warsztaty artystyczne, ruchowe i integracyjne poprzez rywalizację grupową. Uczestnicy wezmą udział w zajęciach florystycznych, malarskich, garncarskich. Elementem spotkania będzie też stworzenie muralu. Trzeciego dnia uczestnicy przeniosą się do Smolnik, na terenie należącego do szpitala ośrodku zostaną rozegrane zawody sportowe. Tam również zostanie wystawiony przez pacjentów specjalnie przygotowany z myślą o wydarzeniu spektakl słowno – muzyczny połączony z mszą polową z aktywnym udziałem chorych.

Organizacja III Spartakiady Transgranicznej jest możliwa dzięki realizowanemu od 3 lat przez szpital projektowi Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. W ramach projektu zaplanowano trzy edycje Spartakiady, ale Bożena Łapińska przyznaje, że placówka będzie próbowała zorganizować jej kolejne odsłony również w przyszłych latach, po zakończeniu projektu, ze względu na niebywale pozytywny odbiór tego przedsięwzięcia i jego bardzo wysoką wartość zarówno dla chorych jak i dla zajmujących się nimi specjalistów.

Fot.: www.spspzoz.pl

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook