Dodana: 12 luty 2019 12:45

Zmodyfikowana: 12 luty 2019 13:03

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert – Turniej Karate Kyokushin w Zambrowie

Dnia 11 lutego 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Zambrowski Klub Karate Kyokushin pn. „V Międzynarodowy Turniej o Puchar Burmistrza Zambrowa w Karate Kyokushin. Dzień Kultury Japonii w Zambrowie”.

Ilustracja do artykułu karate-male.jpg

 

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 13 lutego 2019 r. do dnia 19 lutego 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania –poniżej.

Pliki do pobrania

facebook