Dodana: 9 luty 2021 13:34

Zmodyfikowana: 9 luty 2021 13:34

XII Mistrzostwa Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Koszykówce

„Organizacja i przeprowadzenie XII Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Koszykówce” - to oferta złożona w poniedziałek (8.02) z pominięciem otwartego konkursu ofert przez Akademie Piłkarską Talent.

Sala sportowa. Koszykarz w trakcie umieszczania piłki w koszu.

Oferta została złożona na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Akademie Piłkarską Talent pn. „Organizacja i przeprowadzenie XII Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Koszykówce”.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie 10-16 lutego 2021 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook