Dodana: 29 listopad 2019 13:37

Zmodyfikowana: 16 październik 2020 14:42

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert „Promocja Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń sportowych”

Dnia 29 listopada 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Podlaską Federację Sportu pn. „Promocja Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń sportowych”.

Widok na bieżnię lekkoatletyczną

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: jolanta.bogdan@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia 6 grudnia 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta w załączeniu

fot.pixabay

Pliki do pobrania

facebook