Dodana: 26 kwiecień 2019 08:34

Zmodyfikowana: 26 kwiecień 2019 08:34

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 2019

Dnia 25 kwietnia 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego w Białymstoku pn. „Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 2019”.

Ilustracja do artykułu piłka nożna.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 27 kwietnia 2019 r. do dnia 3 maja 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Pliki do pobrania

facebook