Dodana: 20 marzec 2017 12:54

Zmodyfikowana: 20 marzec 2017 12:54

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - „Organizacja Mistrzostw Województwa Podlaskiego LZS w Biegach Przełajowych”

Dnia 16 marca 2017 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe pn. „Organizacja Mistrzostw Województwa Podlaskiego LZS w Biegach Przełajowych”.

Ilustracja do artykułu run-750466_640.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 27 marca 2017 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania:

Pliki do pobrania

facebook