Dodana: 15 wrzesień 2015 15:05

Zmodyfikowana: 15 wrzesień 2015 15:05

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 11 września 2015 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Sokólski Klub Kolarski Sokół" pn. „Organizacja XXXIV Międzynarodowego Memoriału im. Stanisława Kirpszy” oraz „XII Międzynarodowego Kryterium im. Józefa Gościło”.

Ilustracja do artykułu cycling-664753_640.jpg

Dnia 11 września 2015 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Sokólski Klub Kolarski Sokół" pn. „Organizacja XXXIV Międzynarodowego Memoriału im. Stanisława Kirpszy” oraz „XII Międzynarodowego Kryterium im. Józefa Gościło”.

 

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

 

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki

lub na adres e-mail: konrad.ostaszewicz@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 22 września 2015 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Pliki do pobrania

facebook