Dodana: 13 lipiec 2015 13:20

Zmodyfikowana: 13 lipiec 2015 13:34

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 10 lipca 2015 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy Bramy” pn. „VI Podlaskie Regaty Żeglarskie im. Św. Jana Pawła II”

Ilustracja do artykułu zagla.JPG

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 20 lipca 2015 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania:

Pliki do pobrania

facebook