Dodana: 13 sierpień 2018 11:57

Zmodyfikowana: 13 sierpień 2018 11:57

Klub Motorowy Quecus. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 10 sierpnia 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Klub Motorowy Quecus pn. „Organizacja XXX Rajdu Podlaskiego”.

Ilustracja do artykułu engine-3179429_960_720.png

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 14 sierpnia 2018 r. do dnia 20 sierpnia 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania TUTAJ

 

fot.pixabay

facebook