Dodana: 27 lipiec 2020 13:41

Zmodyfikowana: 28 lipiec 2020 08:28

Międzyszkolny turniej szachowy – oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W ramach przedsięwzięcia Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 (MUKS Stoczek 45) zorganizuje międzyszkolny turniej szachowy pn. „Podsumowanie i Turniej Mistrzów XXV edycji Podlaskiej Szachowej Ligi Szkolnej”. Inicjatywa obejmuje też wręczenie nagród zwycięzcom wcześniejszych rund.

Ilustracja do artykułu chess-1163624_1920.jpg

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.z 2020 r. poz. 1057) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Podsumowanie i Turniej Mistrzów XXV edycji Podlaskiej Szachowej Ligi Szkolnej” przez MUKS Stoczek 45.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 28 lipca 2020 r. do dnia 4 sierpnia 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook