Dodana: 29 październik 2019 15:34

Zmodyfikowana: 29 październik 2019 15:34

Sprawy urzędowe przez internet

Kolejne e-usługi zostaną dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zarząd Województwa przyznał na dzisiejszym posiedzeniu, 29 października, 15 mln zł na trzy projekty.

Ilustracja do artykułu Posiedzenie Zarzadu Województwa Podlaskiego-6.jpg

Dwa z nich zrealizuje województwo podlaskie. Jeden z nich polega na wprowadzeniu e-usług w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Planowana jest budowa elektronicznej platformy wraz z katalogiem e-usług, ułatwiających i usprawniających komunikację elektroniczną urzędu z podmiotami zewnętrznymi –  mieszkańcami oraz innymi jednostkami administracji publicznej. Wartość projektu wynosi 8,3 mln zł, natomiast dofinansowanie 7 mln zł.

Drugi projekt zakłada rozwój usług cyfrowych w województwie. Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze województwa podlaskiego. W projekcie udział weźmie województwo podlaskie, jako jego lider, oraz trzynaście jednostek samorządu terytorialnego. Projekt ma usprawnić obsługę klientów administracji, zwiększyć dostęp do e-usług mieszkańców województwa. Koszt jego wprowadzenia wynosi 7,9 mln zł, dotacja z RPOWP pokryje 6,7 mln zł.

Trzeci projekt wykona Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Będzie polegać na rozbudowie infrastruktury informatyczno-komunikacyjnej, która pozwoli na pełną informatyzację rejestrów medycyny pracy oraz wdrożenie portalu umożliwiającego skorzystanie z trzech e-usług (e-wniosek, e-informacja, e-wizyta) oraz udostępnienie danych z rejestrów medycyny pracy. Wartość projektu to 1,6 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 1,36 mln zł.

Samorządy te wzięły udział w konkursie z działania 8.1 (rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Podczas posiedzenia w zeszłym tygodniu (22 października) dofinansowanie na wprowadzenie e-usług otrzymały: gmina Sejny i powiat sokólski. Łącznie kwota wsparcia z RPOWP w tym konkursie wynosi blisko 19 mln zł.

blm

facebook