Dodana: 8 marzec 2018 08:21

Zmodyfikowana: 8 marzec 2018 10:03

Spotkanie Marszałka z członkiniami Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm

Kobiety przedsiębiorcze były zainteresowane możliwościami współpracy z samorządem województwa, funduszami, jakimi dysponuje podlaski samorząd – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – na rozwój przedsiębiorczości oraz promocją rodzimych firm. Spotkanie odbyło się we wtorek 6 marca.

Ilustracja do artykułu 8marca.jpg

Szerzej o trwającym aktualnie (bo do końca maja br.) konkursie na promocję przedsiębiorstw opowiedziała Emilia Malinowska,  dyrektorka Biura Innowacyjności Przedsiębiorstw UMWP. Kwota przeznaczona na promocję w tym konkursie to 8 mln zł, a przedsiębiorcy mogą się starać o dofinansowanie do 100 tys. zł. na wyjazdy na: ważne targi krajowe, zagraniczne, udział w misjach gospodarczych i wizytach studyjnych a także organizację wizyt potencjalnych, zagranicznych partnerów. Właścicielki firm obecne na spotkaniu przedstawiły marszałkowi swoje branże i firmy, ale także potrzeby i oczekiwania.

Istotnym punktem było omówienie współpracy z samorządem i rządem w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, której przewodniczącym jest obecnie marszałek Jerzy Leszczynski.

- Cieszę się, że w naszym województwie jest tak wiele przedsiębiorczych kobiet, które prowadzą własne firmy, a ponadto godzą to z życiem rodzinnym, a także działalnością społeczną - powiedział na zakończenie spotkania Marszałek Województwa Jerzy Leszczyński  – Jestem pod wielkim wrażeniem waszej aktywności.

Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek  Firm Klub Kobiet Biznesu - to grupa kobiet, których pasją jest przedsiębiorczość, rozwój zawodowy, osobisty oraz działania na rzecz środowiska lokalnego; zaangażowanych w promocję i integrację środowiska przedsiębiorczych kobiet oraz wspieranie wszelkiej aktywności kobiet w biznesie, życiu publicznym, społecznym i prywatnym oraz budowanie biznesu z ludzką twarzą. PSWF KKB to organizacja społeczna promująca w województwie przedsięwzięcia charytatywne, CSR, szczególnie w sektorze MŚP. Stowarzyszenie działa aktywnie od 18 lat, skupia 40 członkiń.

Foto: Magda Wa Lawreszuk.eu

facebook