Dodana: 19 marzec 2020 12:56

Zmodyfikowana: 19 marzec 2020 12:56

Projektem Strategii Rozwoju Województwa 2030 zajmą się radni

Na czwartkowym (19.03) posiedzeniu Zarząd Województwa przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 i postanowił skierować go pod obrady Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu 5dd4f74939925_o_full.jpg

Projekt zaopiniowały pozytywnie: Podlaskie Forum Terytorialne oraz Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. 

Projekt SRWP wskazuje cele, które wzmocnią konkurencyjność naszego województwa. Te cele to: dynamiczna gospodarka, w której: rozwijamy przemysły przyszłości, innowacje, stawiamy na lokalnych przedsiębiorców i kontynuujemy rewolucję energetyczną, w której to mieszkańcy są wytwórcami energii w oparciu o odnawialne źródła. Kolejny cel to zamożni mieszkańcy: aktywni, kompetentni, żyjący w przestrzeni wysokiej jakości: jeżdżący szerokimi, równymi drogami, leczący się wyspecjalizowanych szpitalach, korzystający z dóbr kultury, wysokiej jakości edukacji. I trzeci cel: partnerski region, dobrze zarządzany, współpracujący z innymi regionami i krajami. To ambitne cele, ale misja naszej Strategii: „Ambitne Podlaskie”.  Wizja regionu zawarta jest w haśle „4P”: Podlaskie jest przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne.

Dokument został skonsultowany z mieszkańcami województwa. Konsultacje trwały od 26 listopada 2019 roku do 8 stycznia 2020 roku. W tym czasie odbyły cztery spotkania konsultacyjne, o Strategii przedstawiciele UMWP rozmawiali również na wielu spotkaniach z różnymi gremiami (przedsiębiorcami, seniorami, radnymi). Podczas konsultacji mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi do projektu – elektronicznie za pośrednictwem strony www.strategia.wrotapodlasia.pl oraz tradycyjnie pocztą. Wpłynęło 150 uwag, wniosków i propozycji. Część z nich została uwzględniona.

Sejmik Województwa Podlaskiego zajmie się projektem SRWP podczas najbliższego posiedzenia, które zaplanowano na 27 kwietnia. Jeśli go przyjmie, stanie się obowiązującym dokumentem, który wyznacza kierunki polityki regionalnej naszego województwa, jest podstawą do konstruowania przyszłego programu regionalnego czy kontraktu z rządem.

A dlaczego trzeba zaktualizować obecnie obowiązującą Strategię? Została ona przyjęta przez Sejmik Województwa Podlaskiego 9 września 2013 roku. Od tego czasu zmieniły się uwarunkowania geopolityczne, a w 2017 roku została przyjęta Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która m.in. spowodowała konieczność aktualizacji strategii w regionach. Postawiła ona za cel spójność, zrównoważony rozwój całego kraju i zmniejszenie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym.

 

Barbara Likowska-Matys, Departament Rozwoju Regionalnego

facebook