Dodana: 26 styczeń 2021 13:22

Zmodyfikowana: 26 styczeń 2021 13:22

Ponad 170 tys. zł z funduszy unijnych dla seniorów z gminy Kołaki Kościelne

Zajęcia z zakresu kultury fizycznej i specjalistyczne porady dla osób powyżej 60. roku życia – to działania przewidziane w projekcie złożonym przez gminę Kołaki Kościelne. Tę inicjatywę, która ma za zadanie polepszenie jakości życia osób starszych, wsparł Zarząd Województwa Podlaskiego na czwartkowym (21.01) posiedzeniu.

grafika z tekstem: 170 tys. z funduszy europejskich dla seniorów

Jest to projekt zgłoszony w ramach naboru prowadzonego przez lokalną grupę działania Brama na Podlasie. Będzie realizowany przez Bibliotekę Publiczną w gminie Kołaki Kościelne, a jego całkowity koszt wyniesie ponad 180 tys. zł.

- Starzenie się społeczeństwa, rosnąca populacja osób starszych to problemy, z którymi mierzy się nie tylko nasz region, ale też cała Polska i Europa. Dzięki funduszom unijnym, które wspierają nawet najmniejsze, lokalne inicjatywy możemy pomóc seniorom i sprawić, że jeszcze długo pozostaną aktywni – mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Projekt gminy Kołaki Kościelne przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu, osamotnieniu i marginalizacji osób starszych. Zwiększy się liczba miejsc w istniejącym już Klubie Seniora – z jego oferty skorzysta kolejnych 20 osób powyżej 60. roku życia. Zostanie również rozszerzona oferta proponowanych zajęć i aktywności. Klub stanie się miejscem, gdzie osoby starsze będą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, skutecznie zapobiegając poczuciu izolacji i osamotnienia.

Przyznana temu projektowi dotacja w wysokości ponad 170 tys. zł pochodzi z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Barbara Likowska-Matys

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook