Dodana: 29 czerwiec 2021 15:03

Zmodyfikowana: 2 lipiec 2021 09:44

Jest wotum zaufania dla zarządu województwa

Sejmik Województwa Podlaskiego na poniedziałkowym (28.06) posiedzeniu przyjął wotum zaufania dla zarządu województwa. Za było 17 radnych, przeciw ośmiu, dwóch wstrzymało się.

Marszałek Kosicki  przy mówinicy. Po lewej flagi: unijna, polska i województwa.

Było to już drugie głosowanie nad wotum. Wcześniej radni odrzucili wniosek o nieudzielenie wotum zaufania zarządowi, z którym wystąpili radni z opozycyjnego klubu Koalicji Obywatelskiej.

Po pomyślnych dla zarządu wynikach, marszałek podziękował radnym.

- Dziękuję Państwu serdecznie. Również tym radnym, którzy przedłożyli uchwały o nieudzielenie absolutorium i nieudzielenie wotum zaufania. Mam nadzieję, że do końca kadencji państwa przekonam – mówił marszałek Artur Kosicki.

Odniósł się w ten sposób do głosowanej wcześniej uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa. Z takim wnioskiem wystąpiła komisja rewizyjna, ale nie poparł jej sejmik. Przeciwko nieudzieleniu była również Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

– Uważam, że to bezpodstawna uchwała – podkreślał marszałek Kosicki. – Nie ma uzasadnienia ani merytorycznych przesłanek. Zwracam się do państwa radnych o głosowanie przeciwko temu projektowi uchwały. Jest niesprawiedliwy, wadliwy prawnie i bezpodstawny.

18 radnych zagłosowało przeciwko wnioskowi o nieudzielenie absolutorium, siedmiu było za przyjęciem, dwóch wstrzymało się od głosu.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Mateusz Duchnowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook